• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

NEHCÜ'L-FERADIS VE SATIR ARASI KUR’AN TERCÜMESİNDEKİ ARAPÇA DİNİ KAVRAMLAR
(ARABIC RELIGIOUS CONCEPTS IN THE NEHCÜ'L-FERADIS AND INLINE KUR’AN TRANSLATION )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aydın  , Fatma Elazhary  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 20
Sayfa : 167-190


Özet
Diller arası etkileşim, diller tarihine bakıldığında kolaylıkla gözlemlenebilecek bir olgudur. Türkçe söz konusu olduğunda gerek Doğu dillerinden gerek Batı dillerinden etkilenmesi ve etkide bulunması olağandır. Türkçenin etkileşimde bulunduğu dillerin en önemlilerinden biri ise Arapçadır. Karahanlı döneminde Satuk Buğra Han hükümdarlığı zamanında Türkler kitleler halinde İslâm’ı kabul etmişlerdir. Bu nedenle yeni dinin kural ve emirlerini ana kaynaklarından öğrenmek istemişler ve Arapçaya çok önem vermişlerdir. Dolayısıyla o dönem Arap alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanında Türklere İslâm’ı anlatmak için dinî konularla ilgili çeşitli eserler yazılmıştır. Harezm döneminde yazılan eserlerde Arapça unsurların varlığı göze çarpmaktadır. Buna en güzel örnek, Harezm dönemi-Altınordu çağında yazılan Nehcü'l-Feradis ve Satır Arası Kur’an Tercümesidir. Bu eserlerde Arapçanın etkileri belirgin bir şekilde görülmektedir. Ancak bu eserlerin tüm yönleriyle ele alınması çalışmanın hacmi bakımından muhal görünür. Bu çerçevede eserler Arapça kökenli dinî kavramlar bağlamında bir incelemeye tabi tutulmuştur. Çalışmada öncelikle temel dinî kavramlar belirlenip bir tasnife tabi tutulmakta, bu tasnife göre kavramlar sıralanmakta ve eserlerde geçtikleri yerlerde birer örnek verilerek anlamları izah edilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kavram, Dinî kavramlar, Nehcü'l-Feradis, Satır Arası Kur’an Tercümesi.

Abstract
Interaction between languages is a phenomenon that can be easily observed when looking at the history of languages. When it comes to Turkish, it is usual to be influenced and influenced by both Eastern and Western languages. One of the most important languages that Turkish interacts with is Arabic. During the reign of Satuk Bugra Khan during the reign of Karahanli, the Turks accepted Islam in masses. For this reason, they wanted to learn the rules and orders of the new religion from their main sources and they paid great attention to Arabic. Therefore, the Arabic alphabet began to be used in that period. In addition, various works related to religious issues were written to explain the Islam to the Turks. The presence of Arabic elements is striking in the works written during the Harezm period. The best example of this is the Nehcü'l-Feradis and the Interline Kur’an Translation, setup written in the era of Harezm-Altınordu. The effects of Arabic can be clearly seen in these works. However, handling these works from all aspects seems inconvenient in terms of the volume of the study. In this framework, the works were subjected to an examination in the context of religious concepts of Arabic origin. In the study, firstly, basic religious concepts are determined and subjected to a classification. Concepts are listed according to this classification, and their meanings are explained by giving examples in the places they pass in the works.

Keywords
Concept, Religious concepts, Nehcü'l-Feradis, Interline Kur'an Translation.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri