• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇEDE BİR SIFAT FİİL İŞLEVİ OLARAK "ALIŞKANLIK"
("HABITUDE" IN TURKISH AS AN ADJECTIVE VERB FUNCTION )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Topçu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 20
Sayfa : 191-202


Özet
Fiilimsi kategorisinin diğer üyelerinden, telaffuz edilen veya telaffuz edilmeyip görevce var olan bir Ø tamlananı (ismi) nitelemesi yönüyle ayrılan sıfat fiil ekleri, sıkça kullanılan eklerdendir. Alt işlevleri bakımından son derece zengin bir içerik sunmaları, onları söz dizisinde kullanışlı hale getirmektedir. Sıfat fiil eklerinin, sayılı çalışmanın dışında, genellikle zaman sınıflarına göre veya görev icra eden morfemlerinin adı anılarak sınıflandırıldığına rastlanmaktadır. Ancak bu genel sınıflama tecrübelerinde esas alınan her iki ölçünün de pek sağlıklı olmadığı ortadadır. Bu husustan hareketle, çalışmanın ana çerçevesini sıfat fiillerin daha önce zikredilmeyen bir alt sınıfını -alışkanlık- izah etmek ve örnekler eşliğinde tanıtmak oluşturmaktadır. Bu bağlamda öncelikle alışkanlık ve onun dil bilgisinde alacağı yer konusu gündeme getirilecek, daha sonra da adı geçen işlevin içinde bulunduğu teşkiller sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler
işlev, ek, alışkanlık, sıfat fiil

Abstract
The adjective verb suffixes, which are pronounced from other members of the filamentary category, or which are not pronounced and distinguished by the term qualifying an Ø phrase (noun), are frequently used suffixes. The fact that they provide a very rich content in terms of their sub-functions makes them useful in the syntax. Apart from the numbered study, adjective verb suffixes are generally classified according to time classes or by name of the morphems that perform tasks. However, it is obvious that both measures taken as basis in these general classification experiences are not very healthy. From this point of view, the main frame of the study is to explain a subclass of adjective verbs that are not mentioned before - habitude - and to introduce them with examples. In this context, first of all, the subject of habitude and it’s place in grammar will be brought to the agenda and then the formations in which the mentioned function is included will be presented.

Keywords
function, suffix, habitude, adjective verb

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri