• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BELİRTİLİ AD TAMLAMLARINDA ANLAM İLİŞKİLERİ
(MEANING RELATIONSHIP IN SPECIFIED NOUN PHRASE )

Yazar : Türkan İdil Ayhan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 333-343


Özet
Yazarların var olduğu konusunda ortak noktada buluştukları belirtili ad tamlaması hususu yazı boyunca işlenecek konu olacaktır. Fakat öncelikle Newton’un şu sözü üzerinde durmak gerekir ; “Dilbilimciler dilbilgisini betimsel değil nominatif olarak kullanan okul öğretmenlerinden kendilerini ayırırlar. Dilbilimciler dilin bilfiil nasıl kullanıldığının tam bir tanımını yapmaya çalışırken ,öğretmenler biçimleri vurgulayıp kural dışılıkları cezalandırarak tanımları öğrencilerin kafasına iyice sokmak için kullanırlar. Erenoğlu (2006 :114 ,Newton’dan) Yani geleneksel dilbiliminin alışılagelmiş dilbilgisi kuralları ile dilbilimcilerin aktardığı dilbilgisi birbirlerinden oldukça farklıdır. Bu farklardan biri de dilbiliminin grameri tanımlarken anlam hususu üzerinde de durmasıdır. Anlam,bir sözccüğün ya da cümlenin anlattığı düşünce, zihnimizde canlandırdığı şeydir. Aynı zamanda iletişim için gerekli olan, olmazsa olmaz kavramlardan biridir. Bu noktada semantik kavramı devreye girer. Semantik kelimesinin sözlük karşılığına bakıldığında karşımıza “anlambilim” çıkmaktadır. Semantik iki şekilde inceleme gerçekleştirir.Bunlar : Felsefi ve bilimseldir. Felsefi tarafına bakıldığında kelimelerin arasındaki ilişki ön plana çıkar. Yani Türkçe derslerinde sıkça duyduğumuz kelimenin temel anlamı, yan anlamı gibi nitelikler bu alanın inceleme grubuna girer.Bu sebeple yazının yazılış amacına paralel olarak anlam konusu irdelenmiş ve çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
belirtili ad tamlaması, anlam, dilbilim , dil bilgisi,tasnif

Abstract
The subject of the article is the specified name completion that the authors agree at the common point about its existence. But first of all, it is necessary to emphasize Newton’s words “ Linguists differentiate themselves from school teachers who use grammar as nominative rather than descriptive. While linguists try to make a full definition of how language is actually used, teachers use definitions to put their definitions into students’ heads by emphasizing forms and punishing irregularities.” (from Newton :Erenoğlu 2006 : 114) There are the usual grammar rules of traditional linguistics and the grammar transmitted by linguists is one of these differences. Meaning is what a word action or concept is all about its purpose,significance or defination. It is also one of the indispensable purports required for communication. At this point, semantics comes into play. When you look at the purport of “meaning” actually you find “semantics”. Semantics has two ways of examination. These are : philosophical and scientific. Philosophically, the relationship between words shows up . That is , qualifications such as central meaning and side meaning of the word we hear frequently in Turkish subject incude the study group of this field.

Keywords
Specified noun phrase, meaning, linguists, grammar, classification

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri