• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YARATICI DRAMA VE TÜRK HALK DANSLARI ÇALIŞMALARININ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL GELİŞİMİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF CREATIVE DRAMA AND FOLK DANCE STUDIES ON THE SOCIAL DEVELOPMENT OF PRIMARY EDUCATION SECOND LEVEL STUDENTS )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Erol Eroğlu  , Öğr. Gör. Dr. Deniz KÖKTAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 20
Sayfa : 203-216


Özet
Bu araştırmanın genel amacı, yaratıcı drama ve Türk halk oyunları etkinliklerinin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin sosyal becerilerinin gelişimi üzerinde etkisinin olup olmadığını incelemektir. Öğrencilerin sosyal gelişimlerinin gerçekleşebilmesi ve dolayısıyla sosyal beceri kazanmalarında bazı öğrenme yöntemlerinin etkili olduğu görülmektedir. Bu yöntemler içinde özellikle yaratıcı drama ön plana çıkmaktadır. Dramanın kökeninde oyun vardır ve drama ile oyun iç içedir. SBDÖ sosyal etkileşimi arttırmak için iletişim yetersizliklerine yardım etmede önemli olan becerileri ölçmeyi amaçlamaktadır. 5’li dereceleme şeklinde oluşturulmuş likert tipi bir ölçektir. SBDÖ 7-12 yaş aralığındaki çocukların sahip olması gereken sosyal becerileri içermektedir. Bu süreçte; 5 adet yaratıcı drama, 2 adet yaratıcı drama ve dans, 3 adet dans atölyesi olmak üzere toplamda 10 atölye çalışması uygulanmıştır. SBDÖ verileri analiz edilmeden önce normallik testi yapılmıştır. Sosyal Becerilerinin Gelişimi ölçeğinin alt faktörlerini oluşturan temel konuşma, ilişkiyi başlatma, ilişkiyi sürdürme, grupla işbirliği yapma, yönerge verme, bilişsel beceri boyutlarının ön test sonuçları ile son test sonuçları arasında yapılan istatistik işlemlerini sonucunda son test puanlarının

Anahtar Kelimeler
Yaratıcı Drama, Türk Halk Dansları, İlköğretim, Sosyal Beceriler.

Abstract
The general aim of this research is to examine whether creative drama and Turkish folk dance activities have an impact on the development of social skills in primary school II students. It turns out that some learning methods are effective in realizing the social development of the students and thus acquiring social skills. With these methods, particularly creative drama comes to the fore. The origin of the drama is the game, and the game is intertwined with the drama. The Social Skills Evaluation Scale was applied to the counseling teachers of the students who took part in the research as a pre-test. At the end of the process, was applied as a post test to counseling teachers. The Social Skills Evaluation Scale aims to measure the skills that are important to support communication disabilities in improving social interaction. It is a Likert type scale that was created as a 5-point rating. Includes the social skills that children between the ages of 7 and 12 should have. In this process; a total of 10 workshops were carried out, including 5 creative dramas, 2 creative dramas and dance, 3 dance workshops. Before analyzing the Social Skills Evaluation Scale data, a normality test was carried out. After statistical evaluation of the pre and post test for the sub-factors of the development of social skills scale, basic conversation, relationship initiation, relationship maintenance, group employment, ability to give instructions, cognitive skills, it was found that the post test results show a significant difference compared to the pre test results.

Keywords
Creative Drama, Turk Folk Dances, Primary School, Social Skills.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri