• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KAZAN TATARLARININ HALK KÜLTÜRÜNDE MİTOLOJİK SAYILAR
(THE MYTHOLOGİCAL NUMBERS IN FOLK CULTURE OF KAZAN TATARS )

Yazar : Dr. Fatma Tekin    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 132-145


Özet
Geçmişten bu yana simgeleyici bir unsur olarak sıkça kullanılan sayılara; Türk mitolojisinde, kültüründe ve anlatılarında değişik anlamlar yüklenmiştir. Bu yükleniş; insanların dünyayı yorumlayışından, her türlü düşünceyi ifade edişine kadar birçok noktada görülür. Bu nedenle de, özellikle kökeni mitolojik geçmişe dayanan sayılar; bir milletin hayata karşı duyuş, düşünüş ve algılayışının bir göstergesi olmuştur. Türk kültüründe “sayı simgeciliği” oldukça belirgindir. Nitekim geçmişten bu yana sayının büyük bir güce sahip olduğuna inanan insanlar bunu; ruhlardan yardım isteme, büyü yapma ya da dua etmeye kadar türlü şekillerde yaşantılarında kullanmıştır. Bunu; mitolojik dönemden bu yana toplumun hayal dünyası ile oluşturulan destan, efsane ve masal gibi anlatılarda çeşitli anlamlar yüklenerek dilin ayrılmaz bir parçasını oluşturmasında da görmek mümkündür. Kazan Tatarlarının halk kültüründe de “sayı simgeciliği”nin önemli bir yeri vardır. Varlıkların, nesnelerin, eylemlerin niteleyicisi ve sembolleyicisi olan sayılar; inanışlarda ve anlatılarda farklı birçok anlam üstlenmiş, bu şekilde Kazan Tatarlarının kültürel kimliğini yansıtması bakımından önemli bir işleve sahip olmuştur. Bu çalışmada, Kazan Tatarlarının halk kültüründe sıkça görülen “üç”, “dört”, “yedi”, “dokuz” ve “kırk” sayıları üzerinde durulacak ve bu sayıların yüklendiği mitolojik anlamların tespit edilmesiyle de, bu Türklerin kültürel kimliğinin kökenlerinin mitolojik çağlara kadar uzandığı ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kazan Tatarları, Sayı Sembolizmi, Mitoloji, Halk Kültürü, Kültürel Kimlik.

Abstract
From past to present as a symbolizing factor for the often used numbers, different meanings are loaded in Turkish mythology, culture and narratives. This loading has been seen in several points from human interpreting the World to stating every kind of thought. Therefore, the numbers, the origin of which especially dates from mythological past, have indicated the hearing, thinking and perceiving of a nation against life. “Number symbolism” is quite prominent in Turkish culture. Hence, from past to present, people who believe that numbers have a great power have made use of this in various ways in their lives like asking souls for help, casting a spell, and praying. It can also be seen that this is an indispensable component of the language by carrying a variety of meanings in the narratives such as legends, epics and tales composed with the imagination of the society since the mythological times. “Symbolism of numbers” have also taken very important place in the folk culture of Kazan Tatars. The numbers symbolizing and modifiering of properties, objects and actions have had several different meanings in beliefs and narratives. In this way, the numbers have had an important function in terms of representing cultural identity of Kazan Tatars. In this study, the numbers of 3, 4, 7, 9 and 40, which are frequently seen in the folk culture of Kazan Tatars, will be emphasized. In addition, the origins of Turks’ cultural identitiy will be revealed that they go back to mythological ages / eras.

Keywords
Kazan Tatars, Symbolism of Numbers, Mythology, Folk Culture, Cultural Identity.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon :03662801947 Faks :-
Eposta :turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri