• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Almanya’da Doğup Büyüyen Türk Kadınlarının Gelenekselden Kopuş ve Bireyselleşme Gözlemleri: Fatih Akın’ın Kısa ve Acısız Filminde Ceyda Karakteri Örneği
(Observations of Breaking with Traditional and Individualization of the Turkish Women Who Were Born and Grew up in Germany The Example of Ceyda, a Character in Fatih Akın’s “Short Sharp Shock” Movie )

Yazar : Arş. Gör. Elif Ceren Cemilgil    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 245-255


Özet
Göç insanlık tarihi kadar eski bir konu olsa da bugün hala güncelliğini korumaktadır. Bu haliyle göç ve göçmen ilişkisi sosyal bilimlerin her alanına yayılan bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Sinema da bu alanlardan bir tanesidir. Toplumu, topluma anlatan bir kitle iletişim aracı olarak düşünüldüğünde sinema, yönetmenin elinden çıkıp seyirciye ulaştığı andan itibaren kendisine yepyeni bir misyon verilmektedir: gerçeği yansıtma. Her ne kadar sinemanın böyle bir görevi olup olmadığı konusu tartışmalı olsa da göç alanında yapılmış Türk-Alman filmleri göstermektedir ki, sinema toplum içinde görece daha az görünür bir grubu konu aldığında, gerçekliğin ve tecrübenin boş bıraktığı alanları doldurarak, ön kabullere zemin hazırlayabilmektedir. 1990’lı yıllara kadarki Türk-Alman göçmen filmleri kadın karakterler, korunmaya muhtaç, sessiz, aile baskısı ve şiddeti gören, toplumdan izole edilmiş kişilerdir. Göçmen Türk kızının dramı, uzun yıllar Türk-Alman sinemasının ana konularından biri olmuştur. Fatih Akın, göç geçmişi bulunan Türk-Alman bir sinemacı olarak, filmlerinde Türk kadınını alışılagelmiş kalıpların dışına çıkarak yansıttığı filmler yapmıştır. Bunlardan bir tanesi, Kısa ve Acısız filmindeki Ceyda karakteridir. Fatih Akın’ın, Ceyda karakteri üzerinden ikinci kuşak Türk göçmen anlatısı bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Göç, Kimlik, Çokkültürlülük, Kadın, Fatih Akın

Abstract
Although immigration is a subject as old as human history, it is still continue to be relevant today. As is, the immigration and immigrant relationship constitutes a field of study that spans all areas of social sciences. And cinema is one of these areas. Cinema, when it’s considered as a mass communication tool that explains the society to the society itself, is given a new mission from the moment it is off the director’s hand and reaches the audience: mirroring the truth. Although the issue of whether cinema has such a mission is controversial, Turkish-German movies made in the field of migration show that when cinema is about a relatively less visible group in the society, it can establish a ground for preliminary acceptance by filling the fields were left behind by reality and experience. Until 1990s, movies, which are related the Turkish-German immigrants, used to show the female characters as people in need of protection, silent, suffering oppression and being exposed to violence, isolated from society. The drama of the Turkish immigrant girl has been one of the main topics of the Turkish-German cinema for long years. As a Turkish-German filmmaker with an immigration background, Fatih Akın made movies in which he reflected the Turkish woman out of the usual patterns. One of them is Ceyda in his movie called “Short Sharp Shock”. The second generation Turkish immigrants narrative of Fatih Akın over Ceyda is the subject of this study.

Keywords
Migration, Identity, Multiculturalism, Women, Fatih Akın

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri