• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BİLÂL MAMBET’İN DAĞ LALESİ ADLI ESERİNDE VATAN
(NATIVE LAND IN BİLÂL MAMBET’S NAMED AS DAĞ LALESİ )

Yazar : Yunus AKTEPE  , Prof. Dr. Arzu S. ERTANE BAYDAR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 34-43


Özet
Kırım Tatar şairi Bilâl Mambet, birçok türde eser vermiş çok yönlü bir sanatçıdır. Yakın dönem Kırım Tatar edebiyatının önemli isimlerinden olan Mambet, eserlerinde vatan teması üzerine yoğunlaşmış ve şiirlerinde vatan kavramını sıkça işlemiştir. Eldeki çalışma Bilâl Mambet’in şiirlerinden hareketle sanatçının vatan olgusuna yüklediği anlamların ve bu doğrultuda vermek istediği iletilerin irdelenmesi temelinde hazırlanmıştır. Öncelikle Mâmbet’in, “Dağ Lalesi” isimli eserinde yer alan şiirler konu bakımından değerlendirilmiştir. Sanatçının şiirlerinden vatan ile ilgili yazılmış olan kısımlar, yazıldıkları şekilleri ile çalışmaya aktarılmıştır. Şiirlerden alınan bölümler analiz edilerek şairin okuyucuya aktarmak istediği duygu ve düşüncelere erişilmeye çalışılmıştır. Halkının maruz bırakıldığı sürgünü çocuk yaşta tecrübe eden ve hayatının büyük bir kısmını vatan hasreti ile geçiren Bilâl Mambet, şiirlerinde vatan sevgisini açık bir dille işlemiştir. Mambet, vatan hakkındaki fikirlerini ifade ederken anlatım yoğunluğuna ulaşmış ve şiirlerini etkili bir üslupla kaleme almıştır. Bilâl Mambet’in vatan hususundaki görüşleri, vatanın şairde yarattığı hisler ve okuyucuya vatan mevzusunda aktarmak istediği öğretiler çalışmanın sonuç kısmında belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türk Dili, Kırım Tatar Türkçesi, Bilâl Mambet, Şiir, Üslup, Vatan

Abstract
Crimean Tatar Poet Bilâl Mambet was an sophisticated man of letters who had various types of works. Mambet, who was one of the most important Crimean Tatar literature of recent period, focused on patriotism in his works and he often describe patriotism in his poets. This study is preapared on the basis of patriotism matter for him and examination of his messages. First of all, poems in Mâmbet's "Dağ Lalesi" were evaluated in terms of subject. Some parts of his poetry about native land was transferred to this study as its written form. Some parts of his poetry was analyzed and by this way, emotions and thoughts of the poet were explanied. Bilâl Mambet who experienced his community’s exile in his childhood and he felt homesickness most of his life addressed patriotism clearly in his poets. Mambet give a deep expression and he wrote his poets in an effective style. His opinions, emotions and teaching about his country was stated in conclusion part of my study.

Keywords
Turkish Language, Crimean Tatar Turkish, Bilâl Mambet, Poetry, Style, Nativeland

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri