• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DİNÎ VE AHLAKİ KONULU BİR ESER: “RİSÂLE-İ UĞRU ABBÂS” [06 MİL YZ A 8101 NÜSHASI]
(A RELIGIOUS AND MORAL LITERARY WORK: “RİSÂLE-İ UĞRU ABBÂS” [COPY 06 MİL YZ A 8101] )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Türkan KORKMAZ BULUT    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 177-211


Özet
Eser, İslami dönem Türk edebiyatına ait küçük dinî ve ahlaki bir hikâyedir. Eser içinde Arapça bir dua metni barındırmaktadır. Bu dua, halk arasında daha çok ramazan duası veya Uğru Abbâs duası olarak bilinmektedir. Eserde bu mübarek dua bir hikâye çerçevesi içine yerleştirilmiştir. Böylelikle sonraki kuşaklara akta-rılması ve yaygınlaşması sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmada eserin 06 Mil Yz A 8101 nüshası ele alınmıştır. Eserde, Peygamber zamanında yaşamış Hırsız Abbâs adlı bir kişinin ölümü ve sonrasında gelişen olaylar anlatılmıştır. Eserde özellikle tövbe etmenin İslam dinindeki önemi ve yeri gösterilmeye çalışılmıştır. Peygamber tarafından sonraki kuşaklara ve diğer şehirlere aktarılması öğütlenen mübarek duada da her şey için Allah’tan af dileme ve bağışlanma istenmektedir. Eser, içinde bulunan bu Arapça dua metninden dolayı daha çok halk arasında ve dinî çevreler-de yayılmış ve okunmuştur. Bu çalışmada, eserin Ankara Millî Kütüphanede bulu-nan 06 Mil Yz A 8101 numaralı nüshası üzerinde incelemeler yapılmıştır. Eserin konusu, içeriği, özeti, diğer yazma nüsha ile içerik bakımından karşılaştırılması, eserin nüshaları ve eser üzerine yapılan çalışmalardan bahsedildikten sonra eserin transkripsiyonlu metni, günümüz Türkçesine çevirisi ve dizinler verilmiştir. Çalış-ma eserin söz varlığı¬nın analizi, sonuç ve tıpkıbasım kısmı ile sona ermektedir. Ça-lışmada yapılanlar ve elde edilen bulgular sonuç kısmında özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
1. Türk Dili_Osmanlı Türkçesi 2. İslam dini 3. Eski Türk edebiyatı 4. Hikâye 5. Risâle-i Uğru Abbâs

Abstract
Risale-i Uğru Abbas is a religious and moral short story belongs to Islamic period of Turkish Literature. It contains an Arabic prayer text. This prayer is known col-loquially as Ramadan prayer or Uğru Abbâs. In the work, this sacred prayer is pla-ced in a story frame. In this way, it was tried to be spread and transferred to the next generations. This study discussed 06 Mil Yz A 8101 copies of the work. The story describes the death of a thief called Abbâs who lived in the time of the Prophet and the events that occurred after him. In the work, the importance and place of the repentance in the Islamic religion are tried to be shown. The sacred prayer, which was advised to be transferred to the next generations and other cities by the Prophet, is about forgiveness and asking forgiveness from Allah for everything. Due to this Arabic prayer text, the work was spread and read among the people and re-ligious circles. This study based on the copy of 06 Mil Yz A 8101 in the Ankara Na-tional Library. This study includes the content, summary, comparison with other manuscripts in terms of content, the other copies of the work and the studies on the work. The transcriptional text of the work, its translation into Turkish and di-rectories are also given. The study ends with the analysis of the vocabulary of the work, the result section and a facsimile of the original text. The findings of the study are summarized in the conclusion.

Keywords
1. Turkish Language_Ottoman Turkish 2. Islamic religion 3. Old Turkish literature 4. Story 5. Risale

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri