• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

OLGUN NESİL ROMANI VE İLK ÖĞRETMEN HİKAYESİNİN METİNLERARASILIK AÇISINDAN BARTHES KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ
(THE EXAMINATION OF THE MATURE GENERATİON AND THE FIRST TEACHER STORY BY BARTHES' INTERTEXTUALITY THEORY )

Yazar : Ayşe Ceylan Güneş    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 382-401


Özet
Edebiyat, kişinin duygu ve düşüncelerini kendine özgü bir uslupla yazılı ve sözlü bir şekilde dile getirilmesidir. Burada bahsedilen yazılı ürünleri meydana getiren kişi yazar veya şairdir. Yazarlar, toplumun sorunları, yaşayışı, anlayışı, inanışını ve kültürünü izleyen ve eserlerine yansıtabilen insanlardır. Her milletin o milletin özelliklerini iyi tanıyan, toplumu önemseyen ve halkın gönlünü kazanmayı başarmış yazarları vardır. Tölögön Kasımbekov ve Cengiz Aytmatov Kırgızistan edebiyatında önemli eserler vermiş iki yazardır. İncelenecek olan Tölögön Kasımekov’un Cetilgen Kurak eseri ile Cengiz Aytmatov’un İlk Öğretmen eseri birer öğretmen hikayesidir. Farklı yıllarda yazılan ama birçok açıdan birbirine benzerlik gösteren bu eserlere geçmeden önce girişte metinlerarasılık hakkında bilgi verilecek, ardından eserler Roland Barthes’in metinlerarasılık kuramından yola çıkarak izleksel açıdan ve ortak yönleri bakımından beş yolla incelenecektir. Bunlar; yorumbilgisel kod, anlambirimcikler (anlamsal kod), simgesel kod, özgür seçim edimleri (eylemsel kod), kültürel koddur. Roland Barthes kodları belirlemiş fakat bilgiler teori düzeyinde kalmış, örnek çözümlemelere dökülmemiştir. Amaç, Barthes’in çözümleme yöntemini uygulamaya dökerek görünür kılmaktır.

Anahtar Kelimeler
Metinlerarasılık, Barthes, Kod, Olgun Nesil, İlk Öğretmen.

Abstract
Literature is the expression of a person's feelings and thoughts in a written and verbal way. The person who creates the written products mentioned here is the writer or poet. Writers are people who follow the problems, life, understanding, beliefs and culture of the society and reflect them on their works. Every nation has writers who know the characteristics of that nation well, care about society and have managed to win the hearts of the people. Tölögön Kasımbekov and Cengiz Aytmatov are two authors who gave important works in the literature of Kyrgyzstan. Tölögön Kasımekov's Cetilgen Kurak (Mature Generation) work to be explored and Cengiz Aytmatov's First Teacher work are teacher stories. A short information about intertextuality will be given before moving on to these works that are written in different years but are similar in many respects, and then the works will be examined in five ways in terms of their collective and common aspects based on Roland Barthes' intertextuality theory. These; interpretive code, semantics (semantic code), symbolic code, free choice acts (action code), cultural code. Roland Barthes identified the codes, but the information remained at the level of theory and was not poured into sample analysis. The aim is to make Barthes' analysis method visible by putting it into practice.

Keywords
Intertextuality, Barthes, Code, Mature Generation, First Teacher.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri