• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÜZERE EDATININ EŞDİZİMLİLİK ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA GÖRÜNÜMLERİ
(VIEWS OF ÜZERE PREPOSITION IN THE CONTEXT OF COLLACATIONS IN TURKEY TURKISH )

Yazar : Prof. Dr. Yeter Torun Öğretmen    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 24-33


Özet
Türkçenin gerek tarihi dönemlerine gerekse Türkiye Türkçesine yönelik gramer çalışmalarında sıklıkla edat türü sözler arasında yer alan üzere sözcüğüyle oluşan edat öbekleri, sözdizimi içinde sıklıkla zarf işleviyle kullanılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye Türkçesinde üzere edatının isim unsuru + edat yapısı içinde, eşdizimlilik özellikleri bakımından kullanım ve işlevsel özellikleri üzerinde durmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan incelemede üzere edatının eşdizimlilik özellikleri bağlamında Türkiye Türkçesinde sıklıkla –mAk isim-fiil ekiyle birliktelik kullanımı sergilediği görülmüştür. Fiil + –mAk üzere yapısı içinde üzere edatının sıklıkla yaklaşma, amaç, neden, koşul bildirme işleviyle kullanıldığı görülmektedir. –mAk üzere yapısının bu işlevsel özellikleri dışında birliktelik kullanımları çerçevesinde sıralama, ayrıntılandırma / açıklama, aralıklı gerçekleşen veya gerçekleşmesi istenen eylemde devamlılık gibi işlevsel özellikleri de olduğu görülmektedir. Üzere edatının –DIğI üzere ve -AcAğı üzere yapılarındaki kullanımlarına daha az rastlanır. Kullanım sıklığıyla doğru orantılı olarak üzere edatının –mAk üzere yapısındaki işlevsel çeşitliliği, -DIğI üzere, -AcAğı üzere dizilişlerinde görülmemektedir. Türkiye Türkçesinde üzere edatı sıklıkla fiilimsilerle kullanılmıştır. Üzere edatının doğrudan isim türü sözcükler üzerine geldiği örneklerle çok fazla karşılaşılmakla birlikte; isim + üzere dizilişinde edatın, öncesindeki ismin anlamına göre, durum / tarz / biçimde devamlılık / değişmezlik bildirme işleviyle kullanıldığı görülür.

Anahtar Kelimeler
Türkiye Türkçesi, edat, eşdizimlilik, üzere, işlev

Abstract
Phrases formed with the word of üzere discussed among prepositions in grammer studies in both historical Turkish and Turkey Turkish is used in often as adverb in syntax. In this study, it is aimed to emphasize the usage and functional features in terms of collocation preposition of üzere in noun element + preposition structure in Turkey Turkish. In the examination made for this purpose, it has been seen frequently to use with -mAk gerund suffix in the context of collocation features of preposition of üzere in Turkey Turkish. Preposition of üzere in verb + -mAk structure is used frequently with functions of approach, purpose, reason, condition. Other than these functional features, there are also functional features of structure of -mAk üzere such as sequencing, detailing / explanation, continuity in the action that takes place or is desired to take place. Usegas in structures of –DIğI üzere and -AcAğı üzere of preposition of üzere are less common. In direct proportion to the frequency of use, functional diversity in -mAk üzere structure is not seen in sequence of -DIğI üzere and -AcAğı üzere. Preposition of üzere in Turkey Turkish often used with gerunds. The examples on which the preposition of üzere is based directly on the noun type words are not encountered much, but according to the meaning of the noun, in sequence of noun + üzere, it is seen that it is used with the function of reporting continuity / invariance in situation / style / form.

Keywords
Turkey Turkish, preposition, collocation, üzere, function

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri