• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DEĞİRMEN DERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A REVIEW ON DEĞİRMEN MAGAZINE )

Yazar : Arş. Gör. Deniz Depe    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 174-188


Özet
Ekim 1942 – Nisan 1944 tarihleri arasında on iki sayı olarak çıkan Değirmen, “Aylık Fikir, San’at ve Ahlâk Dergisi” alt başlığı ile Cavit Orhan Öz, Halit Tanyeli ve M. Naci Baysal tarafından yayımlanır. Dergide daha çok fikir yazıları ağırlıklı olmakla birlikte, Behçet Necatigil, Sabahattin Kudret Aksal, Nahit Ulvi Akgün, Salah Birsel, Kaya Bilgegil, Tahir Alangu ve Abdülbaki Gölpınarlı gibi isimlerin katkıları, Değirmen’i edebi açıdan mecmua tarihimizde dikkate değer bir konuma taşımıştır. Aynı yıllarda Millet, Yeni Adam, Çınaraltı, Ülkü, İnsan, Yücel, Türk Amacı, Gökbörü gibi dergilerin isimlerini de görürüz. Kırklı yıllardaki çizgisi Türkçü-Anadolucu olmakla birlikte Değirmen’in diğer dergilerle milliyetçilik yarışına girdiği görülür. Bu çalışmada öncelikle Değirmen’in mizanpaj özelliklerine değinilmiş, daha sonra derginin çıkış amacı ve yazar kadrosundan bahsedilmiştir. Derginin içeriği ise “Öykü ve Şiir”, “Edebiyat Üzerine”, “Felsefe, Tarih ve Fikir Yazıları”, “Güzel Sanatlar ve Diğer Yazılar” ve “Polemikler” alt başlıklarında detaylı olarak ele alınmıştır. Makale, derginin dönemi içerisindeki yeri ve diğer dergilerle ilişkisini belirlemek amacını taşır.

Anahtar Kelimeler
Değirmen, Süreli Yayın, Cumhuriyet Dönemi, Sanat Dergileri.

Abstract
The Değirmen, which was published between October 1942 and April 1944 as twelve issues, is published by Cavit Orhan Öz, Halit Tanyeli and M. Naci Baysal with the subtitle of “Monthly Idea, Art and Moral Magazine”. Although mostly opinion articles are dominant in the magazine, the contributions of the names such as Behçet Necatigil, Sabahattin Kudret Aksal, Nahit Ulvi Akgün, Salah Birsel, Kaya Bilgegil, Tahir Alangu and Abdülbaki Gölpınarlı have made the Değirmen literally a remarkable position in our magazine history. In the same years, we also see the names of magazines such as Millet, Yeni Adam, Çınaraltı, Ülkü, İnsan, Yücel, Türk Amacı, Gökbörü. Although its line in the forties was Turkist-Anatolian, it is seen that the Değirmen entered the nationalism race with other magazines. In this study, firstly, the layout features of the Değirmen are mentioned, then the purpose of the magazine and its writers are mentioned. The content of the journal is discussed in detail under the subtitles of “Story and Poetry”, “On Literature”, “Philosophy, History and Intellectual Writings”, “Fine Arts and Other Articles and “Polemics”. The article aims to determine the place of the journal in its period and its relationship with other journals.

Keywords
Değirmen, Periodicals, Republican Period, Art Magazines.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri