• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

LEYLA İLE MECNUN HİKÂYESİNDE AŞKIN ÖNÜNDEKİ ENGEL: DEDİKODU
( THE OBSTACLE TO LOVE İN THE STORY OF LEYLA MECNUN: GOSSİP )

Yazar : Prof. Dr. Kadriye Türkan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 44-54


Özet
Dedikodu, sosyal bir varlık olan insanın çevresinde olup biteni bilme isteği doğrultusunda günlük hayatta vazgeçemediği bir olgudur. Dedikodu tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Dedikodu genelde kim tarafından üretildiği belli olmayan insanların başkalarına yönelttiği kıskançlık, kin gibi duyguları ön plana çıkaran ve zaman zaman eğlence aracı olarak da kullanılan sözlü bir iletişimdir. Şekil değiştirmiş halk saldırganlığı, muhalif bir haberleşme ağı ya da propaganda aracı olarak işlev görebilir. Dedikodunun Kur’an-ı Kerim’de de birden çok surede bahsi geçmekte, kötü bir eylem olduğu ve dedikodu yapanların mutlaka cezalandırılacağı bildirilmektedir. Dedikodu, insan hayatının ayrılmaz bir parçası olması hasebiyle sosyoloji, psikoloji, politika vb. birçok alanda etkili bir sosyal gerçeklik olarak sanat ve edebiyatta dolayısıyla edebi eserlerde de kendine yer bulmaktadır. Bu çerçevede âşık tarzı edebiyat içerisinde âşıkların tasnif edip anlattığı aşkın konu edildiği halk hikâyelerinde dedikodu aşkın önünde bertaraf edilemez büyük bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışmada dedikodu mefhumu Arap, İran ve Türk edebiyatında pek çok kez işlenmiş olan Leyla ile Mecnun hikâyesinin seçilen varyantlarından hareketle kahramanlara ve aşka etkisi üzerinden değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Leyla ile Mecnun, dedikodu, halk hikâyesi, aşk, engel

Abstract
Gossip is a phenomenon that person who is a social being cannot give up in daily life in accordance with his desire to know what is going on around him. The history of gossip is as old as human history. Gossip is a verbal communication that emphasizes feelings such as jealousy and grudge directed against others by people who are not known by whom it is produced, and is sometimes used as a means of entertainment. Shape-shifting folk aggression can function as an oppositional communication network or propaganda tool. Gossip is mentioned in more than one chapter in the Quran, it is stated that it is a bad act and those who gossip will be punished., Gossip is an integral part of human life because of sociology, psychology, politics, etc. as an effective social reality in many fields, it finds its place in art and literature and thus in literary works. In this contex gossip appears as a major obstacle that cannot be eliminated in the way of love in folk stories, in which love is classified and told by aşik-style literature. In the study, the concept of gossip will be evaluated on the effect of heroes and love based on the selected variants of the story Leyla and Mecnun, which has been handled many times in Arabic, Iranian and Turkish literature.

Keywords
Leyla and Mecnun, gossip, folk story, love, obstacle

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri