• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

28 SayıEditör
Prof. Dr. Ozan YILMAZ, Doç. Dr. Kaan YILMAZ, Doç. Dr. M. Onur HASDEDEOĞLU, Doç. Dr. S. Kürşad KOCA

Editör Yardımcısı


Bolu-Türkiye  30.03.2022

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. Metin ÖZARSLAN , Ezgi Oya GÜMÜŞ  
BİR KÜLT OLGUSU OLARAK KIRGIZİSTAN “TAŞTAR ATA” KURGANI Ss, 1-27
THE "TASTAR ATA" KURGAN IN KYRGYZSTAN AS A CULT PHENOMENON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1191
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. İlyas Üstünyer  
GUSTAV RADDE’NİN GEZİ NOTLARI’NDA RUS İDARESİNDEKİ ARTVİN: KÜLTÜREL, SOSYAL VE ETNOGRAFİK DİKKATLER Ss, 28-38
ARTVIN UNDER RUSSIAN RULE in GUSTAV RADDE'S TRAVEL NOTES: CULTURAL, SOCIAL AND ETHNOGRAPHIC ATTENTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1171
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları  
MEHMET ASAF’IN “ZAVALLI BABA” ADLI HİKÂYESİ VE İNCELEMESİ Ss, 39-60
MEHMET ASAF'S STORY AND INVESTİGATİON OF “ZAVALLI BABA”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1196
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Gülsemin Hazer  
BİR HATIRA-İ PEJMÜRDE: SALİME SERVET SEYFİ’NİN ROMANINDA KADINLAR Ss, 61-75
THE MEMORY OF A SHABBY: WOMEN IN SALIME SERVET SEYFI'S NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1184
Özet | Abstract | Tam Metin |

Namık Aslan  
NİĞDE BÖLGESİNDE YAZILAN CÖNKLER ÜZERİNE Ss, 76-83
A STUDY ON CÖNKS WRITTEN IN NİĞDE REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mustafa KARACA  
ÇAĞATAY TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR HAYVANCILIK RİSALESİ: RİSALE-İ ÇÂRVÂÇILIK Ss, 84-105
A LIVESTOCK BOOKLET WRITTEN IN CHAGATAI TURKISH: RİSALE-İ ÇÂRVÂÇILIK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1168
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Selda Uygur Gürbüz  
ERGİN GÜNÇE’NİN ŞİİRİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME Ss, 106-117
AN EVALUATION ABOUT ERGIN GÜNCE'S POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Bahanur Özkan Bahar  
DİVAN ŞİİRİNDE KADİR GECESİ TEZAHÜRLERİ Ss, 118-136
MANIFESTATIONS OF THE QADR NİGHT IN DIVAN POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1173
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk Güler  
SAİT FAİK ABASIYANIK’IN “MESERRET OTELİ” HİKÂYESİNDE BELİRSİZLİK ALANLARI VE BOŞLUKLARI DOLDURMAK Ss, 137-148
FILLING THE UNCERTAINTY AND BLOCKS IN SAİT FAIK ABASIYANIK'S STORY "MESERRET HOTEL"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1185
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öğr. Gör. Zeynep YILMAZ  
AHMET HAMDİ TANPINAR’IN “19. ASIR TÜRK EDEBİYATI TARİHİ” ADLI ESERİNİN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 149-161
A RESEARCH ON THE VOCABULARY OF AHMET HAMDI TANPINAR'S “19. ASIR TÜRK EDEBİYATI TARİHİ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1165
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Veysel Lidar  
IVAN GONÇAROV’UN OBLOMOV VE YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN KİRALIK KONAK ADLI ESERLERİNDE DOĞU – BATI İKİLEMİNİN İRDELENMESİ Ss, 162-172
ANALYZE OF EAST-WEST DILEMMA IN IVAN GONCHAROV’S OBLOMOV AND YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’S KİRALIK KONAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Deniz Depe  
DENEME DERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 173-189
A REVIEW ON THE DENEME MAGAZINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1194
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ergün Veren  
TÜRKİYE’DE 2021 YILINDA YAPILAN DEDE KORKUT KİTA-BI MERKEZLİ ÇALIŞMALAR Ss, 190-213
BOOK OF DEDE QORQUT [KORKUT] BASED STUDIES APPEARED IN TURKEY IN 2021
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1181
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay Şahin  
ELİFNAME TÜRÜ VE ZEKÎ’YE AİT BİR ELİFNAME Ss, 214-225
ELİFNAME GENRE AND ZEKİ’S ELİFNAME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1179
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rasilya Karimova  
TATARLARDA AD VERME İLE İLGİLİ GELENEKLER Ss, 226-235
TATAR TRADITIONS REGARDING NAMING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1189
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rümeysa Ünal , Ömer Faruk Yazıcı  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİ NEKTY03296 NUMARADA KAYITLI MECMÛ’A-İ GAZELİYÂT VE EŞ’ÂR’IN MESTAP’A GÖRE TASNİFİ Ss, 236-276
CLASSIFICATION OF THE MECMU'A-I GAZELIYAT AND EŞ'AR REGISTERED WITH NUMBER NEKTY03296 IN THE ISTANBUL UNIVERSITY RARE WORKS LIBRARY ACCORDING TO MESTAP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1197
Özet | Abstract | Tam Metin |

Furkan Kurt  
KUZEY MAKEDONYA’DA YAŞAYAN TÜRKLERDEKİ NAZAR İNANCINDA KÜLT UNSURLARI Ss, 277-284
CULT ELEMENTS İN EVİL EYE BELİEF İN TURKS LİVİNG İN NORTH MACEDONİA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1182
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burçin ÜN  
ORTAK MOTİFLER IŞIĞINDA BİR YALNIZLIK KARŞILAŞTIRMASI: "BOŞLUKTA MAVİ" VE "GÜL MEVSİMİDİR" Ss, 285-296
A SOLITUDE COMPARISON IN LIGHT OF COMMON MOTIFS: BOŞLUKTA MAVİ AND GÜL MEVSİMİDİR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1190
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri