• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

4 SayıEditör
Yasin Şerifoğlu

Editör Yardımcısı
Serdar Uğurlu, Kaan Yılmaz, Selçuk Kürşad Koca

Kastamonu-Türkiye  29.12.214

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. Oktay Ahmed  
ÜSKÜP TÜRK AĞZINDA KİP EKLERİ Ss, 1-36
MODAL SUFFIEXES IN THE TURKISH DIALECT OF SKOPJE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK138
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Nedim Bakırcı  
EFLÂTUN CEM GÜNEY’İN “MASALLAR” ADLI KİTABINDA YER ALAN METİNLERDE MİTOLOJİK UNSURLAR Ss, 37-52
MYTHOLOGICAL FACTORS IN THE TEXTS OF THE BOOK CALLED “MASALLAR” WRITTEN BY EFLÂTUN CEM GUNEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK133
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Şaban Doğan , Melis Sezen Güneş  
BİR ESKİ OĞUZ TÜRKÇESİ METNİ: RİSÂLE-İ BEVÂSÎR Ss, 53-117
AN OLD OGHUZ TURKİSH TEXT: RİSÂLE-İ BEVÂSÎR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK152
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Vüsale Musalı  
AZERBAYCAN VE OSMANLI TEZKİRELERİNİN MÜKAYESESİ Ss, 118-138
COMPARISON BETWEEN AZERBAIJANI AND OTTOMAN TAZKIRAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK137
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Ayşe Nur Sır Dündar  
AHTERÎ-İ KEBÎR’İN TÜRK SÖZLÜK BİLİMİNE KATKILARI (I) Ss, 139-160
AHTERÎ-İ KEBÎR’S CONTRIBITION’S TO TURKISH LEXICOLOGY (I)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK135
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş  
ÜSKÜP’TE, YAHYA KEMÂL BEYATLI’NIN ANNESİ MERHUM NÂKIYE HANIM’A AİT OLMASI KUVVETLE MUHTEMEL OLAN MEZAR TAŞI Ss, 161-170
IN SKOPJE, PROBABLE BELONGING TO YAHYA KEMAL'S MOTHER NÂKIYE HANIM TOMBSTONE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK151
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Feyza Tokat  
DENİZLİ AĞZINDAKİ EL DOKUMACILIĞI İLE İLGİLİ TERİMLER Ss, 171-196
HAND WEAVING RELATED TERMS IN DENIZLI ACCENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK130
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Reshide GÖZDAŞ , Ayşe Aydın  
KIRIM HALK YIRLARINDA BELLİ BAŞLI SES BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ Ss, 197-218
MARKED PHONETİCS SPECİALİTİES İN CRİMEA FOLK SONGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK136
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. İlyas YAZAR , Orhan Kaplan  
XVIII. YÜZYIL KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE EŞ ANLAMLI, YAKIN ANLAMLI VE ARALARINDA ANLAM İLGİSİ BULUNAN KELİMELERİN STİLİSTİK AÇIDAN KULLANIMI: ŞEYH GÂLİB, NEDİM VE KOCA RÂGIB PAŞA ÖRNEĞİ Ss, 219-241
STYLISTICAL USAGE OF SYNONYMS, HOMOIONYMS AND WORDS WITH MEANING RELATION IN XVIII. CENTURY CLASSICAL TURKISH POETRY: ŞEYH GÂLIB, NEDIM AND KOCA RÂGIB PAŞA EXAMPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK126
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Osman Özer  
MUŞ-BULANIK TEREKEME AĞZI Ss, 242-265
MUŞ-BULANIK TEREKEME DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK149
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yazıcı  
1980-2000 ARASI TÜRK ROMANINDA BABA FİGÜRÜNÜN EĞİTİMDEKİ YERİ Ss, 266-286
THE PLACE OF THE FATHER FIGURE IN EDUCATION IN SCOPE OF TURKISH NOVELS WRITTEN DURING 1980-2000 PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK146
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Ali Osman Yalkın  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ABDURRAHMAN-İ DARİR’İN TAFSİL-İ TARİK-İ MUKARREBİN VE SEBİLİL-MÜTTEBİİN ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR TANITIM Ss, 287-295
AN INTRODUCING ON THE WORK CALLED TAFSİL-İ TARİK-İ MUKARREBİN VE SEBİLİL-MÜTTEBİİN BY ABDUR-RAHMAN-I DARİR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK129
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Sibel Murad  
TERCEME-İ AYNÜ'L-HAYAT'TA HALK HEKİMLİĞİNE DAİR BULGULAR Ss, 296-307
FINDINGS OF FOLK MEDICINE IN TERCEME-İ AYNÜ'L-HAYAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK140
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin Çeri  
MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU'NUN KONAK ROMANINDA MEKÂN UNSURU Ss, 308-321
SITE ELEMENT IN THE NOVEL OF KONAK WHICH IS WRITTEN BY MUSTAFA NECATI SEPETÇIOĞLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK145
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri