• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

6 SayıEditör
Şaban Doğan

Editör Yardımcısı
Serdar Uğurlu

Bolu-Türkiye  31.12.2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. Ali Akar , Ayşe Günay  
DERLEME SÖZLÜĞÜNDE KARAÇAY-BALKAR TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞI Ss, 1-48
VOCABULARY OF KARACHAY-BALKAR TURKISH IN TURKISH DIALECTS DICTIONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK210
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Ercan Alkaya  
TATAR TÜRKÇESİNİN AĞIZLARINDA FİN-UGOR ALINTILARI Ss, 49-63
FINNO-UGRIC BORROWINGS IN TATAR TURKIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK212
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Zoya Kirillova  
KREŞİN TATARLARI AĞIZLARINDA TÜRKÇE ASILLI VE ALINTI KELİMELER Ss, 64-70
WORDS WITH TURKIC ORIGIN AND LOANWORDS IN SPEECH KRYASHEN (CHRISTIAN) TATARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK211
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Yasin Şerifoğlu  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE İSİMLERİ SIFAT YAPAN EKLERİN DURUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME VE YENİ BİR TERİM ÖNERİSİ Ss, 71-78
AN ANALYSIS ON THE SITUATION OF ADJECTIVALIZATION SUFFIXES FROM NOUNS IN TURKEY TURKISH AND PROPOSAL OF A NEW TERM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK219
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Kaan YILMAZ  
+DIr- EKİ ÜZERİNE Ss, 79-87
On +DIr- SUFFIX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK226
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Neslihan Koç Keskin  
24 DİVAN ŞAİRİ ADINA TERTİP EDİLMİŞ BİR KUR’A FÂL-NÂMESİ ÜZERİNE Ss, 88-118
ON A DRAWING OF LOTS FÂL-NÂME (ORACULAR BOOK USED IN FORTUNE-TELLING) WHICH WAS COMPOSED ON BEHALF OF THE 24 DIVÂN POETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK155
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Turan Çelebi  
MAKEDONYA TÜRK ÇOCUK EDEBİYATININ İLK GAZETESİ: PİONER (İNCELEME - FİHRİST) Ss, 119-139
PIONER: THE FIRST MACEDONIAN TURKISH CHILDREN LITERATURE NEWSPAPER (ANALYSIS – INDEX)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Fatima Hocin  
MAKEDON HALK TÜRKÜLERİNDE TÜRKÇE ALINTILARIN FONETIK ÖZELLİKLERİ Ss, 140-154
PHONETIK CHARACTERISTICS OF TURKISH LOANWORDS IN THE MACEDONIAN FOLK SONGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK163
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Hasan Ali Güneş  
HARVARD ÜNİVERSİTESİ HOUGHTON KTP. MS TURK 59 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASI Ss, 155-168
A POETRY COLLECTION REGISTERED AT HARVAR UNIVERSITY HOUHTON LIBRARY MS TURK NUMBER 59
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK213
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları  
BESİM ATALAY’IN BAŞ BELALARI ADLI TİYATRO ESERİ VE İNCELEMESİ Ss, 169-210
BESİM ATALAY’S DRAMAS CALLED BAŞ BELALARI AND ITS ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK200
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Orhan Kaplan  
ROMA SEFÂRETİ İMAMI HÂŞİM VELÎ’NİN MAKÂMÂT-I HARÎRÎ TERCÜMESİ Ss, 211-235
ROME EMBASSY IMAM HASHİM VELİ’S TRANSLATION OF MAKAMAT-İ HARİRİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK206
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Ergene  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE SÖZCÜK TÜRETME OLANAKLARI (SÖZLÜKSEL OLMAYAN AD TABANLARINDAN AD, EYLEM VE EYLEMSİ YAPIMI) Ss, 236-265
WORD DERIVATION POTENTIALS IN TURKISH (MAKING NOUN, VERB AND VERBAL FROM NON-LEXICAL NOMINAL STEMS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK207
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu Bolat Direk , Basir Ekici  
TAHİRÜ’L-MEVLEVÎ’NİN İSTANBUL’UN ESKİ ÂDETLERİNDEN İSİMLİ ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 266-292
AN INVESTIGATION ON TAHİR'ÜL-MEVLEVÎ'S WORK ENTITLED "OLD CUSTOMS OF ISTANBUL"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK218
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih Gençer  
SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ GALATA MEVLEVİHANESİ BÖLÜMÜ 57 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASINA DAİR Ss, 293-327
RELATED WITH POEM JOURNAL IN SULEYMANIYE LIBRARY GALATA MEHLEVIHANESI SECTION NO 57
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK223
Özet | Abstract | Tam Metin |

John A. ERICKSON Çeviren: Hanife Gezer  
TÜRKÇEDEKİ YÖN GÖSTERME DURUMUNUN KÖKENİ ÜZERİNE Ss, 328-339
ON THE ORIGIN OF THE DIRECTIVE CASE IN TURKIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK204
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Köktan  
TRT REPERTUVARINDA YER ALAN BOLU TÜRKÜLERİNDE SÖZ UNSURU Ss, 340-355
LYRICS ELEMENTS IN THE BOLU FOLK SONGS WHICH ARE LOCATED IN THE TRT REPERTOIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK227
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri