• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

8 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Yasin Şerifoğlu - Yrd. Doç. Dr. Serdar Uğurlu

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Uluhan Özalan

BOLU-TÜRKİYE  19.12.2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenDr. Ayten Musayeva  
NOVELLADA KARAKTERLERİN AÇILMASINDA DİYALOGLARIN ROLÜ Ss, 1-10
THE ROLE OF DIALOGUES IN OPENING CHARACTERS IN UNEXPECTED STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK265
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Bedriye Gülay Açar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: GELENEĞE AÇILAN PENCERE: GÜNÜMÜZ İMLASIYLA NECÂTÎ BEY DÎVÂNI Ss, 11-13
GATEWAY TO TRADITION: THE DIWAN OF NECÂTÎ BEY WITH PRESENT-DAY ORTHOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK280
Özet | Abstract | Tam Metin |

L. A. Pokrovskaya Çeviren: Bülent Hünerli  
MOLDOVA VE UKRAYNA GAGAUZLARININ HALK ŞARKILARI Ss, 14-28
FOLK SONGS OF MOLDOVA AND UKRAINE GAGAUZS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK267
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Kızılkaya  
ÖZDEMİR ASAF’IN ŞİİRLERİNDE VE NESİRLERİNDE SIFAT TAMLAMALARI Ss, 29-43
ADJACTIVE PHRASES IN POETRYS AND PROSES OF ÖZDEMİR ASAF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK269
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gizem Saral  
16. YÜZYIL DİVANLARINDA MUTFAK EŞYALARI Ss, 44-65
THE KITCHEN UTENSILS IN COLLECTED POEMS IN 16TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK275
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Himmet Büke  
FİRDEVSÎ-İ RUMÎ’NİN KAYIP ESERİ: TALİ'-İ MEVLÛD (BİR YILDIZNÂME ve 12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ) Ss, 66-74
FİRDEVSÎ-İ RUMÎ'S LOST WORK: TALİ'-İ MEVLÛD (A YILDIZNAME and 12 ANIMAL TURKIC CALENDAR)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK285
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Kenan Acar  
İLK BASKIDAN BUGÜNE TDK TÜRKÇE SÖZLÜK’TE KULLANILAN KISALTMALAR Ss, 75-92
ABBREVIATIONS USED IN THE “TDK TÜRKÇE SÖZLÜK” FROM THE FIRST PUBLICATION TO THE CURRENT VERSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK261
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut Davulcu  
BARTIN YÖRESİ KIRSAL YERLEŞMELERİNDE AİLE YAPISI VE YAŞAM KÜLTÜRÜNÜN HALK MİMARİSİNE ETKİSİ Ss, 93-144
THE FOLK ARCHITECTURE IN THE RURAL SETTLEMENTS OF BARTIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK263
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa Tılfarlıoğlu  
ENVERÎ’NİN DİVANINDA BULUNMAYAN GAZELLERİ Ss, 145-162
THE ODES OF ENVERÎ THAT ARE NOT INCLUDED IN HIS DİVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK268
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Olcobay Karatayev , Kayrıkan Janıbekova  
DAMGALAR VE ONLARIN İŞLEVLERİ (FONKSİYONLARI) Ss, 163-179
BRANDING LIVESTOCK AND ITS FUNCTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK287
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Çelik Önal  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ADINI HAK EDEN BİR ÇALIŞMA: DİVAN EDEBİYATINA YENİDEN BAKIŞ ÜZERİNE Ss, 180-181
A WORK WHICH DESERVES ITS NAME: A FRESH LOOK TO THE DIVAN LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK283
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Reshide GÖZDAŞ , Emine Atmaca  
KIRIM-TATAR TÜRKÇESİ ATASÖZLERİNDE KADIN Ss, 182-197
The Concept of “Woman” in Proverbs Crimean Tatars
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK257
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Arzu Sema Ertane Baydar  
TÜRK SÖZ DİZİMİNDEKİ YARDIMCI UNSURLAR ÜZERİNE Ss, 198-207
ON AUXILIARY ELEMENTS OF TURKISH SYNTAX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Savaş Şahin  
TÜRK KÜLTÜRÜNDE HIRSIZ ARGOSU Ss, 208-218
THİVES SLANG IN TURKİSH CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK260
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Turgut Baydar  
ADLAŞMIŞ SIFAT ÜZERİNE Ss, 219-227
ON ADJECTIVE NOMINLIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK259
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba Erol  
NECÂTÎ BEY DÎVÂNI’NDA GÜNLÜK DİLDEN YANSIMALAR Ss, 228-245
REFLECTIONS OF DAILY LANGUAGE IN NECÂTÎ BEY'S DÎVÂN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK255
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri