• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

10 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Yasin Şerifoğlu, Yrd. Doç. Dr. Serdar Uğurlu

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Uluhan Özalan

BOLU-TÜRKİYE  23.08.2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. İ. Gülsel Sev  
TDK TS’DE nsz (NESNESİZ) OLARAK VERİLEN BAZI FİİLLERLE İLGİLİ TESPİTLER Ss, 1-16
SOME DETERMINATIONS ON VERBS GIVEN AS INTRANSITIVE IN TDK TURKISH DICTIONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK344
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Arzu Sema Ertane Baydar  
NESNE ÜZERİNE Ss, 17-21
ON OBJECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK341
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut Davulcu  
ANTALYA’DA GELENEKSEL GARDIÇ BIÇAKÇILIĞI VE YAŞAYAN SON USTALARI Ss, 22-37
TRADITIONAL “GARDIÇ” KNIFE IN ANTALYA AND IT’S LAST LIVING MASTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK325
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Selami Alan  
KİMLİK KAZANDIRMA SÜRECİNDE KURGU KAHRAMANLARI (“TURFANDA MI YOKSA TURFA MI?” ÖRNEĞİ) Ss, 38-57
FICTIVE PROTAGONISTS IN THE PROCESS OF IDENTITY ACHIEVEMENT (CASE OF “TURFANDA MI YOKSA TURFA MI?”)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Hanife Özer  
ANAR’IN “O GECENİN SABAHI” ÖYKÜSÜNÜ ZAMAN- MEKÂN BİRLİKTELİĞİ YÖNTEMİYLE OKUMA DENEMESİ Ss, 58-69
ANAR'S "O GECENİN SABAHINDA" STAYS TIME TO READ THE METROPOLITAN RELATIONSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK350
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Gülten Küçükbasmacı  
ŞEYH ŞABÂN-I VELÎ MENKIBELERİNİN ANLATI ORTAMLARI Ss, 70-83
ENVIRONMENT NARRATIVES ABOUT ŞEYH ŞABÂN-I VELÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK327
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Hüseyin Doğramacıoğlu  
DR. BESİM ÖMER AKALIN’IN KALEMİNDEN ÜZÜM İLE TEDAVİ Ss, 84-95
TREATMENT WITH GRAPE FROM THE PEN OF DR. BESİM ÖMER AKALIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK337
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Ercan Çelebi  
KASTAMONU BASININDA BİR MİZAH GAZETESİ: ÇALÇENE (1927-1929) Ss, 96-110
A HUMOR NEWSPAPER IN KASTAMONU'S PRESS: ÇALÇENE (1927-1929)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK340
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Ahmet Duran Arslan  
HALDUN TANER’İN “KARŞILIKLI” ADLI ÖYKÜSÜNÜN SEYMOUR CHATMAN’IN ANLATI DİYAGRAMI BAĞLAMINDA ANALİZİ Ss, 111-122
THE ANALYSIS OF THE STORY “KARŞILIKLI” BY HALDUN TANER IN THE CONTEXT OF SEYMOUR CHATMAN’S NARRATIVE DIAGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK329
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Burak Gökbulut , Mustafa Yeniasır  
KIBRIS VE UYGUR TÜRK HALK MASALLARINDA ÖNE ÇIKAN BAZI MOTİFLER ÜZERİNE İNCELEMELER Ss, 123-137
EXAMINATION OF SOME PROMINENT MOTIFS IN CYPRIOT AND UYGHUR TURKISH FOLK TALES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK345
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Durmuş Ongun  
İHSAN DENİZ ŞİİRİNDE HAYAT VE ÖLÜM ALGISI Ss, 138-157
PERCEPTİON OF LİFE AND DEATH İN İHSAN DENİZ’S POEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK328
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Mustafa Kaya  
“ANA SÖZÜ” GAZETESİ ÖRNEĞİNDEN HAREKETLE GAGAUZ TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞINA BİR BAKIŞ Ss, 158-173
AN OVERVIEW TO THE VOCABULARY OF GAGAUZ TURKISH WITH REFERENCE TO THE SAMPLE OF THE NEWSPAPER “ANA SÖZÜ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK338
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Gül Mükerrem Öztürk  
“GÜRCÜCE’DE ORHAN KEMAL VE EL KIZI” TÜRKÇE-GÜRCÜCE ÇEVİRİBİLİMSEL KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME Ss, 174-184
“IN GEORGIAN ORHAN KEMAL AND FOREIGN GIRL” AN ANALYSIS OF TURKISH- GEORGIAN TRANSLATED COMPARATIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Seniha Krasniqi  
GÂVUR, BIR TÜRK HIKÂYESINDEN BIR KISIM ESERİNDE KADIN/ERKEK KARAKTERLERİNİN TANIMLANMASI Ss, 185-195
MALE/FEMALE CHARACTER DEPICTION IN THE GAVUR- A FRAGMENT OF A TURKISH TALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK336
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Abdullah Mert  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: NETĀYİCÜ’L-A‘MĀL VE MENĀHİCÜ’L-EBRĀR İSİMLİ ESER ÜZERİNE Ss, 196-199
ON THE BOOK NETAYİCÜ’L-A‘MAL VE MENAHİCÜ’L-EBRAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK334
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. İskender Korkmaz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Yrd. Doç. Dr. Sedat BAHADIR, BÜYÜK REYHANLI AŞİRETİ VE BAHADIRLILAR -Tarih İnanış ve Halkbilimi-, Ankara: Sonçağ Yayınları, 2016, s. 442, ISBN: 978-605-9190-72-5 Ss, 200-202
Asst. Prof. Dr. Sedat BAHADIR, THE GREAT REYHANLI TRİBE AND BAHADIRS-Historical Beliefs and Folklore-, Ankara: Sonçağ Publications, 2016, p. 442, ISBN: 978-605-9190-72-5
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK331
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Akçay  
17. YÜZYIL DİVANLARINDA ET VE ET YEMEKLERİ Ss, 203-217
THE MEAT AND MEAT DİSHES IN COLLECTED POEMS IN 17TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK343
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Sadi Hıncal Nakiboğlu  
AMASYA, ÇORUM, TOKAT İLLERİ AĞIZLARINDA KULLANILAN BİR SESLENME EDATI : “HÊRİ” Ss, 218-251
A COMPELLATIVE-ADDRESS PREPOSITION USED IN DIALECTS OF AMASYA, ÇORUM AND TOKAT PROVINCES: “HÊRİ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK318
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Salih Okumuş  
KOSOVA’DA TÜRKÇE YAYINLANAN BİR ÇOCUK DERGİSİ: TÜRKÇEM Ss, 252-282
A CHILD MAGAZINE PUBLISHED IN KOSOVO: TÜRKÇEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK357
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri