• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

14 SayıEditör
Dr. Serdar Uğurlu, Dr. Kaan Yılmaz

Editör Yardımcısı
Dr. Uluhan Özalan

Bolu-Türkiye  27.09.2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. Kerime Üstünova  
DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARINDA DİLİN DİZGE OLUŞUNUN İZLERİ Ss, 01-13
MARKS OF THE LANGUAGE BEING SYSTEM IN GRAMMATICAL STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK530
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Caner  
DARÜLFÜNUNDAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE ZORUNLU GÖÇ, MADUNLUK ve BİR ŞİİR Ss, 14-24
FROM DARÜLFUNUN TO İSTANBUL UNIVERSITY: INVOLUNTARY MIGRATION, SULBALTERNITY AND A POEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK531
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Oğuz Ergene  
MECÂLİSÜ’N-NEFÂYİS’İN İÇERDİĞİ BİYOGRAFİK ÖGELER Ss, 25-59
BIOGRAPHICAL COMPONENTS IN MECALISU’N- NEFAYIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK533
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Levent Kurgun  
BİR İHTİLACNAME Ss, 60-75
A TWITCH BOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK534
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Kaplankıran  
KAZAK TÜRKÇESİNDE İNSANLAR İÇİN KULLANILAN YAŞA BAĞLI TERİMLER Ss, 76-87
AGE-RELATED TERMS USED FOR HUMAN IN KAZAKH TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK537
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. İ. Gülsel Sev  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ ATASÖZLERİNDE SAYILAR: “İKİ” ÖRNEĞİ Ss, 88-104
NUMBERS İN THE PROVERBS OF TURKEY TURKİSH: THE SAMPLE OF “TWO”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK538
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Yüsküp  
“SİZ AT OLANA KADAR BEN İT OLURUM” SÖZ ÖBEĞİNİN, BAĞLAM MERKEZLİ YAKLAŞIMA GÖRE İÇERİK TAHLİLİ VE İŞLEVLERİ Ss, 105-126
"UNTIL YOU BECAME A HORSE I WOULD BE A DOG", CONTENT DECLARATION AND FUNCTIONS BY THE CONTEXT CENTER APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK540
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Kadim Polat  
YENİ BİR İHTİLÂC-NÂME METNİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER Ss, 127-144
EVALUATIONS ON A NEW İHTİLÂC-NÂME TEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK545
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer İlhan  
İKİ DÜNYA ARASINDA EŞİKTE OLMAK: NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN HİKÂYELERİNDE KUMAR Ss, 145-153
BEING ON THE THRESHOLD BETWEEN TWO WORLDS: GAMBLING IN NECİP FAZIL KISAKÜREK’S STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK548
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Özgür Okmak  
CEM SULTAN DİVANI’NDA KOZMİK ÂLEM Ss, 154-166
THE COSMIC UNIVERSE IN DIVAN OF CEM SULTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK549
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Kürşat Efe  
BİTKİ VE HAYVAN İSİMLERİ SÖZLÜKLERİNIN HAZIRLANMASINDA ÇOK ŞEKİLLİLİK VE EŞ SESLİLİK Ss, 167-183
POLYMORPHISM AND HOMONYMY IN THE PREPARATION OF GLOSSARY OF NAMES OF PLANT AND ANIMALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK550
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Ömer Aksoy  
TÜRK KÜLTÜRÜ ETKİSİNDE TEŞEKKÜL EDEN BİR EDEBÎ GELENEK: BOŞNAK ALHAMİYADO EDEBİYATI Ss, 184-197
A LITERARY TRADITION IN THE EFFECT OF TURKISH CULTURE. BOŞNAK ALHAMİYADO LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK552
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Burak Telli  
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ AĞIZLARINDA TESPİT EDİLEN İKİLEMELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 198-217
AN EVALUATION RESEARCH ON REDUPLICATIONS AFORESAID IN EASTERN ANATOLIA REGION DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK554
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Ümit Eker  
ÇAĞATAY TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ “YETMİŞ İKİ FARZ” ADLI ESERİN SÖZ DİZİMİ ÖZELLİKLERİ (KELİME GRUBU İNCELEMESİ - ÇEVRİYAZI – AKTARIM - TIPKIBASIM) Ss, 218-246
THE SYNTAX CHARACTERISTICS OF THE WORK CALLED THE SEVENTY TWO FARDHS WRITTEN IN CHAGATAI TURKISH (THE ANALYSIS OF WORD GROUPS - TRANSCRIPTION TRANSMISSION - FACSIMILE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK532
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Erdem Özdemir  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UYGUR TÜRKLERİNDE GELENEKSEL MÜZİKLER Ss, 247-260
FROM THE PAST TO PRESENT TRADITIONAL MUSIC IN UYGHUR TURKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK569
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vlodzimej ZAYONÇKOVSKİ Çeviren: , Bülent Hünerli  
GAGAUZLARIN ETNOGENEZİNE DAİR Ss, 261-267
TO ETHNOGENESIS OF GAGAUZIANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK553
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Serdar Uğurlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Selçuk Kürşad Koca, “BAYRAM BALKANLARDA MAHALLİ BİR KLASİK (Behiç İbrahim’in Hayatı-Sanatı-Eserleri)”, Üsküp, Yeni Balkan Yayınevi, 2017, ISBN 608-4763-26-X, 117 Sayfa Ss, 268-271
Selçuk Kürşad Koca, “BAYRAM BALKANLARDA MAHALLİ BİR KLASİK (Behiç İbrahim’in Hayatı-Sanatı-Eserleri)”, Üsküp, Yeni Balkan Yayınevi, 2017, ISBN 608-4763-26-X, 117 Sayfa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK563
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri