• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

18 SayıEditör
Prof. Dr. Ozan YILMAZ - Doç. Dr. S. Kürşad KOCA - Dr. Kaan YILMAZ - Dr. M. Onur HASDEDEOĞLU

Editör Yardımcısı


TÜRKİYE  27.09.2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. Nedim Bakırcı , Yasemin Katı  
MALATYA HALK KÜLTÜRÜNDE GEÇİŞ DÖNEMLERİ İNANIŞ VE UYGULAMALARI Ss, 1-21
TRANSITIONAL PERIODS IN MALATYA FOLK CULTURE BELIEFS AND PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK801
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Metin Özarslan  
ERZURUM TÜRKÜLERİ ÜZERİNDEN KURULAN DOSTLUK: MUZAFFER SARISÖZEN VE HÂFIZ FARUK KALELİ Ss, 22-32
A FRIENDSHIP ESTABLISHED THROUGHOUT ERZURUM BALLADS: MUZAFFER SARISÖZEN AND HÂFIZ FARUK KALELI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK809
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Ahmet Demir  
EŞ’ÂR-I NAMIK KEMAL’E ZEYL: GÖZDEN KAÇMIŞ BİR NAMIK KEMAL ŞİİRİ Ss, 33-44
A SUPPLEMENTARY TO NAMIK KEMAL’S POEMS: AN OVERLOOKED POEM OF NAMIK KEMAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK797
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Kadriye Türkan  
ÂŞIK SEYRÂNÎ’NİN SÖYLEMİYLE YUSUF KISSASI Ss, 45-55
THE PARABLE OF JOSEPH WITH THE DISCOURSE OF ASIK SEYRANI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK799
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Sedat Bahadır  
HALLÂC-I MANSÛR’A ATFEDİLEN “ENE’L-HAK” KELİMESİ VE KARMATÎLİK BAĞLANTISIYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Ss, 56-64
THE “ENE'L-HAK” WORD THAT IS ASCRIBED TO MANSÛR AL- HALLAJ AND THE NEW VIEWS AND RECOMMENDATIONS WITH QARMATISM CONNECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK789
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Zuhal Eğridere , Doç. Dr. Kelime Erdal  
ÇOCUKLARA UYARLANAN MEVLANA’DAN SEÇMELER SERİSİNDE YER ALAN ASLAN VE TAVŞAN HİKAYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 65-79
AN ANALYSIS ON THE LION AND THE RABBIT STORY FROM THE SELECTIONS FROM RUMI SERIES ADAPTED FOR CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK715
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Mihrican Çolak  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE GIDA ADLARIYLA KURULAN BİTKİADLARI Ss, 80-106
PLANT NAMES FORMED BY FOOD NAMES IN TURKEY TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK807
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Turan  
PENBE-ZÂDE-İ ERZEN-İ RÛMÎ’NİN RİSÂLE Fİ’L-ARÛZ’U Ss, 107-152
PENBE-ZÂDE-İ ERZEN-İ RÛMÎ’S RİSÂLE Fİ’L-ARÛZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK806
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi M. Halil Sağlam  
AHMET HAMDİ TANPINAR’IN BURSA’DA ZAMAN ŞİİRİNDE ESTETİK YARGI Ss, 153-166
AHMET HAMDI TANPINAR’S IN BURSA’DA ZAMAN POETRY AESTHETIC JUDGMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK792
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Nigâr Oturakçı Orbay  
SÖZDİZİMİ ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN ÖYKÜ KİTABI ADLARI Ss, 167-179
STORY BOOK NAMES WITH SYNTACTIC FEATURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK796
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Selim Gök  
NEDİM DİVANI’NDA GÖZ’ÜN TAHLİLİ Ss, 180-209
THE ANALYSİS OF THE EYE IN THE NEDİM’S DİVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK804
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk Gün , Nurullah Gözcü  
KIRIM’IN KIRK BATIRI DESTANI’NDA ALKIŞ VE KARGIŞLAR Ss, 210-228
PRAYERS AND CURSES IN THE CRIMEA’S FORTY HEROES EPICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK758
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem Dönmez  
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN ANKARA ROMANINDA MUHAFAZAKÂR MODERNLEŞME MODELİ Ss, 229-255
CONSERVATIVE MODERNIZATION MODEL IN THE YAKUP KADRI KARAOSMANOGLU’S ANKARA NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK798
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamila Yunussova  
MUHTAR ÄVEZOV’UN “KÖKSEREK” HİKÂYESİNDE BİRLEŞİK FİİLLER Ss, 256-269
COMPOUND VERBS IN MUHTAR ÄVEZOV’S STORY KÖKSEREK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK775
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri