• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

7 SayıEditör
Doç. Dr. Şaban Doğan & Yrd. Doç. Dr. Serdar Uğurlu

Editör Yardımcısı
Yard.Doç.Dr. Uluhan Özalan

Türkiye-Bolu  27.06.2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. Mustafa Argunşah , Melike Uçar  
ANADOLU'DA YAZILAN İLK ESERLERDEN AKSARAYLI MAHMUD'UN KISSA-YI YUSUF ADLI MESNEVİSİ Ss, 1-14
FROM ONE OF THE FIRST WORKS WRITTEN IN ANATOLIA: THE MESNEVİ, NAMED KISSA-YI YUSUF, BY AKSARAYLI MAHMUD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK249
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanna SOHRWEIDE Çeviren: Semih Tezcan  
IŞK-NAME DİYE ADLANDIRILAN ESER ÜZERİNE YENİ BİLGİLER Ss, 15-23
NEW INFORMATION ON THE ALI CALLED WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK248
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Nuran Tezcan  
OSMANLI -TÜRK EDEBİYATINDA ŞAİRLE YAZARIN AYRILDIĞI KAVŞAK Ss, 24-41
PROSE WRITERS SPLIT FROM POETS IN OTTOMAN-TURKISH LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK245
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Abdullah Kök , Suat Ünlü  
TÜRKÇE İLK KUR’AN ÇEVİRİLERİNİN TANIKLIĞINDA TOPONİMİ Ss, 42-103
THE TOPONYM FROM THE TESTIMONY OF THE FIRST TURKISH QUR’AN TRANSLATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK232
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Olcobay Karatayev  
KIRGIZLAR VE LAKAYLAR’IN ETNİK İLİŞKİLERİ Ss, 104-117
KYRGYZES AND LAKAYS: ETHNIC RELATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK241
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Naile Asker  
GÜNEY KAFKASYA’DA VE AZERBAYCAN’DAKI YAZILI VE SÖZLÜ KAYNAKLARDA ÂŞIK ŞENLIK Ss, 118-126
ASHUG SHENLIK IS IN SOUTH CAUCASUS AND AZERBAIJAN ORAL AND WRITTEN SOURCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK244
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Turgut Baydar  
ÜNLEM ÜZERİNE Ss, 127-151
ON INTERJECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Bülent Hünerli  
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDEKİ SINIRLAMA İŞLEVİNDEKİ “-(y)XncA dek/degin/kadar” ARA FORMUNUN DOĞU TRAKYA AĞIZLARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ VE “-(y)XncA” ZARF-FİİLİNİN KULLANIM ÇEŞİTLİLİĞİ Ss, 152-163
USAGE OF OLD ANATOLION TURKISH INTERMEDIATE FORMS “-(y)XncA dek/degin/kadar”, WHICH ARE USED FOR EXPRESSİNG LIMITATION IN THE EASTERN THRACE DIALECTS AND TYPES OF USAGE OF THE “-(y)XncA” CONVERB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK235
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Arzu Sema Ertane Baydar  
i- FİİLİ ÜZERİNE Ss, 164-171
On i- VERB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Namiq Musalı  
ŞEYH SAFİ TÜRBESİ’NİN ARŞİV BELGELERİNDE TÜRKÇE ŞAHIS VE UNVAN ADLARI Ss, 172-194
TURKISH PERSONAL NAMES IN THE ARCHIVE DOCUMENTS OF SHEIKH SAFI’S TOMB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK229
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Adem Balkaya  
BİLİMSEL İNANIN FOLKLOR DÜNYASI: MODERNİTENİN MİTTEN ARINMA PROBLEMİ Ss, 195-202
FOLKLORE WORLD OF SCIENTIFIC BELIEVE: DECONTAMINATE PROBLEMS OF MODERNITY FROM MYTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK231
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Fahri Temizyürek , Umut Başar, Emrah Boylu  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN İRANLILARA BİRDEN FAZLA (ÇOK) ÇATILI FİİLERİN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Ss, 203-219
THE PROBLEMS EMERGE WHILE TEACHING MULTIPLE GRAMMATICAL VOICE CONJUGATIONS TO IRANIANS WHO STUDY TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK236
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Abdullah Mert  
BİR SEĞİR-NAME NÜSHASI Ss, 220-232
A SEGİR-NAME MANUSCRIPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK225
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Ceyhun Sarı  
TÜRKÇE'DE {-(y)Xk} SIFAT-FİİL EKİNİN KULLANIMI VE İŞLEVLERİ Ss, 233-244
THE USES AND FUNCTIONS OF PARTICIPLE {-(y)Xk} IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK250
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Çam  
HALİL PAŞA'NIN FEZAİL-İ ŞAM-I ŞERİF ADLI ESERİ Ss, 245-253
FEZA'İL-İ ŞAM-I ŞERîF MASNAWI OF HALIL PASHA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK240
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasanova Aynure  
AZERBAYCAN SÖZLÜK FONUNUN OLUŞUMUNDA FUZULİ'NİN YERİ Ss, 254-257
FİZULİ’S POSITION IN THE FORMATION OF THE AZERBAIJAN WORD STOCK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK242
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mine Belen  
REMZİ OĞUZ ARIK'IN ESERLERİNİN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE Ss, 258-279
ABOUT REMZİ OĞUZ ARIK’S VOCABULARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK224
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Melis Sezen Güneş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ÇEKİRGE BUDU- FESTSCHRIFT IN HONOR OF ROBERT DANKOFF Ss, 280-286
ÇEKİRGE BUDU- FESTSCHRIFT IN HONOR OF ROBERT DANKOFF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK253
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlhan Başgöz Çeviren: Serdar Uğurlu  
ÂŞIKLARIN YAŞAMLARIYLA İLGİLİ TÜRK HALK HİKÂYELERİ Ss, 287-296
TURKISH FOLK STORIES ABOUT THE LIVES OF MINSTRELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK256
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri