• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

9 SayıEditör
Doç.Dr.Türker EROĞLU

Editör Yardımcısı
Yard.Doç.Dr. Uluhan ÖZALAN

Bolu-Türkiye  16.04.2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenDr. Öğr. Üyesi Ayşe Aydın  
KÖKTÜRK YAZITLARINDA “+DA” MORFEMİNİN KULLANILIŞ ŞEKİLLERİ, CÜMLELERDEKİ DURUMLARI VE FONKSİYON YÜKLERİ Ss, 1-21
USE OF FORMS THE MORPHEME OF “+DA” IN THE KÖKTÜRK MONUMENTS, STATUS AND FUNCTION LOAD IN SENTENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK264
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Cemile Kınacı , Zhanagul Sultanova  
KAZAK TİYATROSUNDAKİ FOLKLORİK KAHRAMANLARIN BATI TİYATROSUNDAKİ KAHRAMANLARLA BENZERLİĞİ Ss, 22-37
SIMILARITIES BETWEEN FOLKLORIC HEROES IN KAZAKH THEATRE AND HEROES IN WESTERN THEATRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK290
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Kaplankıran  
KAVRAM ALANLARI AÇISINDAN KAZAK TÜRKÇESİNDE ‘TÖRT TÜLİK’ KAPSAMINDA YER ALAN HAYVAN ADLARI Ss, 38-58
ANIMAL NAMES CONTAINED IN THE SCOPE OF THE CONCEPT 'TÖRT TÜLİK' IN KAZAKH TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK292
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Hürriyet Gökdayı  
BİR KALIP YARGI OLARAK TÜRK LOKUMU (TURKİSH DELİGHT) Ss, 59-70
THE STEREOTYPE OF TURKISH DELIGHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK317
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Salih Okumuş , B.Semiha Bahçeci  
TANZİMAT HİKÂYE ve ROMANLARINDA SEYYAR SATICILAR Ss, 71-84
Peddlers in the Stories and Novels of Tanzimat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK296
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Feyzan Göher Vural , Timur Vural  
NİĞDE DÜĞÜNLERİNDE SEĞMEN ALAYI VE BU ALAYA EŞLİK EDEN ÇALGILAR Ss, 85-99
SEGMEN PROCESSION IN NIGDE WEDDINGS AND THIS PROCESSION’S INSTRUMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK302
Özet | Abstract | Tam Metin |

L. A. Pokrovskaya Çeviren: Bülent Hünerli  
GAGAUZ EDEBİ DİLİ GELİŞİMİNİN İLK SONUÇLARI Ss, 100-103
THE FIRST RESULTS OF THE DEVELOPMENT OF GAGAUZ LITERARY LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK304
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Hüseyin Doğramacıoğlu  
SÜLEYMAN NAZİF’İN KALEMİNDEN NAMIK KEMAL Ss, 104-117
NAMIK KEMAL FROM THE PEN OF SÜLEYMAN NAZİF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK305
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Erdem Uçar  
ESKİ UYGURCA YAPA ‘TAMAMEN’ KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE Ss, 118-127
ON THE ETYMOLOGY OF OLD UIGUR YAPA ‘COMPLETELY’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK306
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Uçar  
TALİP APAYDIN’IN YOZ DAVAR ROMANINDA HALK BİLİMİ UNSURLARI Ss, 128-143
FOLKLORE ELEMENTS IN A NOVEL, YOZ DAVAR, WRITTEN BY TALIP APAYDIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Fatma Ateş  
ÂŞIK VEYSEL’İN ŞİİRLERİNDE ÖRTMECE İFADELER/GÜZEL ADLANDIRMALAR Ss, 144-164
THE EUPHEMIST EXPRESSIONS AND GOOD DENOTATIONS IN THE AŞIK VEYSEL’S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK309
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Bayram Çetinkaya  
SÖZ VARLIĞIMIZDA BEDENE DAYALI DUYGU ADLANDIRMALARI Ss, 165-184
ROLE OF THE BODY ON THE NAMING OF EMOTION CONCEPTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK311
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Ercan Çelebi  
BOLŞEVİK İHTİLÂLİ SONRASINDA YENİ SOVYET İDARÎ SİSTEMİNİN KIRGIZİSTAN’DAKİ GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER Ss, 185-199
EVALUATIONS OF THE NEW SOVIET ADMINISTRATION SYSTEM IN KYRGYZSTAN AFTER THE BOLSHEVING PROBLEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK313
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Zafer Topak  
SEYYİD VEHBÎ’NİN ŞİİR ANLAYIŞI Ss, 200-227
SEYYİD VEHBÎ’S UNDERSTANDING OF POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK314
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Akman  
ÇEVİRİBİLİM VE TEFSİR BİLİMİN DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİSİ Ss, 228-244
INTERDISCIPLINARY RELATIONSHIP BETWEEN TRANSLATION STUDIES AND THE SCIENCE OF TAFSIR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK319
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Muharrem Özden  
İNSANLAR İÇİN KULLANILAN NİTELEYİCİLER BAKIMINDAN TRAKYA AĞIZLARINA GENEL BİR BAKIŞ Ss, 245-292
AN OVERVIEW OF THE THRACIAN ACCENT IN TERMS OF THE QUALIFIERS DESCRIBING HUMANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK320
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca , Feyhan Ruşid  
MAKEDONYA TÜRK ATASÖZLERİ VE MAKEDON ATASÖZLERİ ARASINDAKİ ORTAKLIKLAR Ss, 293-308
THE CONNECTION BETWEEN TURKISH PROVERBS AND MACEDONIAN PROVERBS IN MACEDONIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK312
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Muratoğlu  
XVI. YÜZYILDA TERCÜME EDİLEN BİR TIP METNİ “MECMA‛Ü’L-MÜCERREBÂT” Ss, 309-321
A MEDICAL WORK TRANSLATED IN XVIth CENTURY NAMED MECMAÜ’L-MÜCERREBÂT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK322
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi Sırtı  
KIPÇAKÇADAN BAŞKURTÇAYA KÖK FİİLLERDE /s/ FONEMİ Ss, 322-331
/S/ PHONEME IN ROOT VERBS FROM KIPCHAK TO BASHKIR LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK323
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Reshide GÖZDAŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Yrd. Doç. Dr. Emine ATMACA, ZÜHRETÜ’R-RİYAZ, Palet Yayınları Konya Kasım 2015, s. 421, ISBN: 978-605-9269-04-9 Ss, 332-336
Yrd. Doç. Dr. Emine ATMACA, ZÜHRETÜ’R-RİYAZ, Palet Yayınları Konya Kasım 2015, s. 421, ISBN: 978-605-9269-04-9
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Çelik  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: YENİSEY-ALTAY-KIRGIZİSTAN YAZITLARI VE KÂĞIDA YAZILI RUNİK BELGELER Ss, 337-346
Yenisei-Altai-Kyrgyzstan Monuments and Written On Paper Runic Documents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK294
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldız Şare , Nuran Malta Muhaceri  
MAKEDONYA TÜRKLERİ TARAFINDAN SÖYLENEN AŞK VE AYRILIK KONULU TÜRKÜLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 347-356
ANALYZING THE FOLK SONGS ABOUT LOVE AND SEPARATIONS SANG BY THE TURKS FROM MACEDONIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK324
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri