• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

22 SayıEditör
Prof. Dr. Ozan YILMAZ, Doç. Dr. S. Kürşad KOCA, Dr. Öğr. Üyesi Kaan YILMAZ, Dr. Öğr. Üyesi M. Onur H

Editör Yardımcısı


BOLU-TÜRKİYE  05.10.2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. Ramilya YARULLİNA YILDIRIM , Prof. Dr. Leila Mingazova  
KAZAN TATAR EDEBİYATINDA VE SANATINDA HOMAY/UMAY KUŞUNUN “DİRİLİŞİ” Ss, 1-14
“RISING” OF HUMA BIRD IN THE KAZAN TATAR LITERATURE AND ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK998
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Mehmet Turgut BERBERCAN  
BEHÇET NECATİGİL VE ŞİİR DİLİ HAKKINDA Ss, 15-23
ON BEHCET NECATIGIL AND HIS POETIC LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK930
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Yeter Torun Öğretmen  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÜZERE EDATININ EŞDİZİMLİLİK ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA GÖRÜNÜMLERİ Ss, 24-33
VIEWS OF ÜZERE PREPOSITION IN THE CONTEXT OF COLLACATIONS IN TURKEY TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK983
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus AKTEPE , Prof. Dr. Arzu S. ERTANE BAYDAR  
BİLÂL MAMBET’İN DAĞ LALESİ ADLI ESERİNDE VATAN Ss, 34-43
NATIVE LAND IN BİLÂL MAMBET’S NAMED AS DAĞ LALESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK964
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Kadriye Türkan  
LEYLA İLE MECNUN HİKÂYESİNDE AŞKIN ÖNÜNDEKİ ENGEL: DEDİKODU Ss, 44-54
THE OBSTACLE TO LOVE İN THE STORY OF LEYLA MECNUN: GOSSİP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK996
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Orhan Kaplan , Öğr. Gör. Mehmet Kılıç  
BİR ŞİİR MECMUASINDA YER ALAN DAHA ÖNCE YAYINLANMAMIŞ NESÎMÎ MAHLASLI ŞİİRLER Ss, 55-75
POEMS WITH NESÎMÎ PSEUDONYM THAT WERE NOT PUBLISHED BEFORE AND THAT TAKE PLACE IN A POETRY COLLECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1016
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Betül Öztoprak  
CENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNDE KAHRAMANLARA YOL GÖSTEREN BİLGE KİŞİLER Ss, 76-97
WISE PEOPLE GUIDING THE CHARACTERS IN CHINGHIZ AITMATOV’S WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK990
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Bülent Akın  
ALEVİLİKTE “NİYAZ” KAVRAMI VE NİYAZ MERKEZLİ RİTÜELLER Ss, 98-116
THE CONCEPT OF “NIYAZ” AND THE “NIYAZ”-CENTRED RITUALS IN ALEVISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1006
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Avcı  
DEDE KORKUT KİTABINDA TOPLUMSAL CİNSİYET TİPOLOJİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 117-135
AN INVESTIGATION OF GENDER TYPOLOGY IN THE BOOK OF DEDE KORKUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1003
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Seher ATMACA  
TENECİOĞLU ÂŞIK HÜSEYİN VE ACEM KIZI TÜRKÜSÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 136-149
AN ASSESSMENT ON TENECİOĞLU ÂŞIK HÜSEYİN AND THE FOLK SONG ACEM KIZI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1008
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özer  
TARİHÎ METİN ÇALIŞMALARINDA KATALOGLAMA SORUNU: TABİRÜ’R-RÜYA MI, VASAYA TERCÜMESİ Mİ? Ss, 150-173
THE PROBLEM OF CATALOGING IN HISTORICAL TEXT WORKS: TABİRÜ’R-RÜYA or VASAYA TERCÜMESİ?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK991
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Deniz Depe  
DEĞİRMEN DERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 174-188
A REVIEW ON DEĞİRMEN MAGAZINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK993
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Merve Menteşe  
SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ DİVANI'NDA TİPLER Ss, 189-221
TYPES IN THE DIVAN OF SÜNBÜLZADE VEHBİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK989
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri