• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

32 SayıEditör
Prof. Dr. Ozan YILMAZ, Doç. Dr. Serdar UĞURLU, Doç. Dr. Kaan YILMAZ, Doç. Dr. M. Onur HASDEDEOĞLU

Editör Yardımcısı


Bolu-Türkiye  27.03.2023

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenArş. Gör. Songül Akboğa , Prof. Dr. Filiz KILIÇ  
MUAMMÂYÎ AHMED ÇELEBİ’NİN ŞERH-İ MU’AMMEYÂT-I EMRÎ ADLI ESERİ Ss, 1-12
MUAMMÂYÎ AHMED ÇELEBİ’S WORK NAMED ŞERH-İ MU’AMMEYÂT-I EMRÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1297
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Nedim Bakırcı , Yasemin Katı  
ANADOLU EFSANELERİNİN ON KÖK DEĞER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 13-32
ANALYSIS OF ANATOLIAN LEGENDS IN TERMS OF TEN ROOT VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Murad Halmet  
TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREM FELÂKETLERİNİN ÖZBEK ŞİİRİNE YANSIMASI Ss, 33-42
THE REFLECTION OF EARTHQUAKE DISASTERS WHICH OCCURED IN TURKYE IN UZBEK POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1293
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer KILIÇ  
SİVAS FOLKLORUNA DAİR MANZUM BİR HALK FIKRASI: SİVASLI EDÎB’İN HEKÎMNÂME’Sİ Ss, 43-60
A FOLK HUMOR POEM FROM SIVAS FOLKLORE: SIVASLI EDIB’S HEKIMNAME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1285
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali POLAT  
YAHYA AKENGİN’İN ESKİ ÇARIKLAR ADLI TİYATRO ESERİNİN İNCELENMESİ Ss, 61-77
EXAMINATION OF THE THEATRICAL WORK OF YAHYA AKENGIN’S ESKI CARIKLAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1263
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Güven Şahin  
TÜRKİYE ETNOBOTANİĞİ İÇİNDE HEM AZALAN HEM DE MARKALAŞMA YOLUNDA BİR ÜRÜN: SÜPÜRGE Ss, 78-99
A PRODUCT IN TÜRKİYE’S ETHNOBOTANY THAT IS BOTH DECREASING AND ON THE WAY OF BRANDING: BROOM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1288
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Emina Vildic  
BOSNA-HERSEKLİLER TARAFINDAN OSMANLI VE AVUSTURYA-MACARİSTAN DÖNEMİNDE (BENJAMİN KALLAY REJİMİ ) YAYIMLANAN SÜRELİ YAYINLARIN FİHRİSTİ Ss, 100-125
PERIODICALS PUBLISHED BY BOSNIAN AND HERZEGOVIANS OTTOMAN AND AUSTRIA-HUNGARY (THE REGIME OF BENJAMIN KALLAY) PERIODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1287
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Duygu Dalbudak Hünerli  
BİR BALKAN ŞAİRİ NİHÂNÎ (NACAK FÂZIL)’NİN DÜNYA ALGISI VE DİNÎ- TASAVVUFİ ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER Ss, 126-156
THE WORLD PERCEPTION OF A BALKAN POET NI·HÂNÎ (NACAK FÂZIL) AND EXAMPLES FROM HIS RELIGIOUS AND MYSTICAL POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1284
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazmiye KIRIMLI  
KÖSTENCE KIRIM TATAR AĞZINDAKİ ÇATI EKLERİNİ SINIFLANDIRMA DENEMESİ Ss, 157-176
TRIAL OF THE CLASSIFICATION OF THE VOICE SUFFIXES IN ROMANIAN CONSTANTA CRIMEAN TURKISH DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1281
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur Belli  
NARGILIÇ HOCAGELDİYEV’İN YNAM (İNANÇ) ADLI HİKÂYESİNDE GÖKTEPE SAVAŞLARI Ss, 177-187
THE BATTLES OF GEOK TEPE IN NARGILIÇ HOCAGELDİYEV'S STORY NAMED YNAM (İNANÇ)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1291
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Özlem Öztok  
MELİH CEVDET ANDAY’IN RAZİYE ROMANINDA VAROLUŞU BİÇİMLENDİRME EYLEMİ OLARAK ARAYIŞ Ss, 188-198
THE QUEST AS AN ACTION TO SHAPE EXISTENCE IN MELİH CEVDET ANDAY’S NOVEL RAZİYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1286
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmad Salahi  
İRAN ÂŞIKLARINDA DUDAK DEĞMEZ Ss, 199-207
IRAN MINISTREL "DUDAK DEĞMEZ" POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1295
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı Topcu , Aslı Karayıldız Doğan  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİ NEKTY03990 NUMARADA KAYITLI OLAN MECMUA-İ EBYAT VE ŞARKI GAZELİYAT'IN MESTAP'A GÖRE TASNİFİ Ss, 208-313
CLASSIFICATION OF MECMUA-İ EBYAT VE ŞARKI GAZELİYAT ACCORDING TO MESTAP IN ISTANBUL UNIVERSITY LIBRARY OF RARE WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1278
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özden Özdemir  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Bülent Akın-İlgar Baharlu, “ERBÂBÜ’T TARÎK XVII. YÜZYIL’A AİT BİR KALENDERÎ ERKÂNNÂMESİ (ÇEVİRİ- TIPKIBASIM- İNCELEME)”, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale 2022, ISBN:978-625-6957-35-0. Ss, 314-321
Erbabu't Tarik Book Review
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1300
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri