• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

5 SayıEditör
Şaban Doğan

Editör Yardımcısı
Serdar Uğurlu

Bolu-Türkiye  30.06.2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSemih Tezcan  
BİZ NE YERİZ, ÖTEKİLER NE YER? Ss, 1-16
WHAT WE EAT, WHAT OTHERS DO?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK193
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Zafer Önler  
TÜRKÇEDE ‘KIRMIZI’ RENK KAVRAMINA İLİŞKİN ADLANDIRMALAR Ss, 17-23
THE NAMING RELATING TO THE COLOUR CONCEPT ‘KIRMIZI’ IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. İ. Gülsel Sev  
KUTADGU BİLİG'DE MUNU GÖSTERME EDATI Ss, 24-36
THE DEMONSTRATIVE POSTPOSITION MUNU IN KUTADGU BİLİG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK188
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Serdar Uğurlu  
MAKEDONYA-VALONDOVA HIDRELLEZ ÂDETLERİNDEN “YEŞİLLENME”, “KISMET KAPAMA” VE “MARTUFAL ÇEKME” ÂDETLERİ Ss, 37-66
“GREENING”, “FORTUNE CLOSURE” AND “MARTUFAL” TRADITIONS OF HIDRELLEZ IN VALONDOVA REGION, MACEDONIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK158
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Uluhan Özalan  
BİLDİRME EK(LER)İ OLARAK VERİLEN UNSURLARIN TÜRK DİLİNİN EKLEŞME DİZİSİNDEKİ YERİ Ss, 67-74
THE PLACE OF ELEMENTS GIVEN AS COPULAS IN THE LINGUISTIC STUDIES IN THE PARADIGM OF TURKISH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK187
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Turgay Sebzecioğlu , Serap Coşkun Özgür  
CİNSİYETE BAĞLI ARGO KULLANIMI ÜZERİNE BİR TWİTTER ETİKETİ ÖRNEKLEMİ Ss, 75-93
A TWITTER HASHTAG SAMPLE ON THE USE OF SLANG DEPENDING ON GENDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK156
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Selami Alan  
YAPISALCI BİR YAKLAŞIMLA ARİF NİHAT ASYA’NIN “BEŞİK” ŞİİRİ Ss, 94-104
ARİF NİHAT ASYA’S “BEŞİK” POEM WITH A STRUCTURALIST APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK167
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Mete Bülent Deger  
TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ’NİN İSTİNSAH ETTİĞİ MÜELLİFİ BİLİNMEYEN BİR “TA’BÎRNÂME” ÜZERİNE Ss, 105-114
ON A “TA’BÎRNÂME” WHICH WAS NOT KNOWN THE AUTHOR AND COPIED BY TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Özgür Okmak  
AYDINLI VİSÁLÌ’NİN ŞİİRLERİNDE YER ALAN SEVGİLİYE AİT GÜZELLİK UNSURLARI Ss, 115-142
BEAUTY FEATURES OF THE LOVER TAKING PLACE IN THE POEMS OF AYDINLI VİSÁLÌ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK180
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Atıf Akgün  
BALKAN SÜRGÜNÜNÜ KONU ALAN YAKIN DÖNEM TÜRK ROMANLARI ÜZERİNE BAZI TESPİTLER Ss, 143-167
SOME FINDINGS ON THE CONTEMPORARY TURKISH NOVELS THAT SUBJECT OF THE BALKANS EXILE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK177
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Derya Kılıçkaya  
"KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ" VE "MİHRİ MÜŞFİK HANIM'IN İZİNDE" ADLI ROMANLARDA KÜLTÜR VE BİLİM TARİHİ Ss, 168-205
THE HISTORY OF CULTURE AND SCIENCE IN NOVELS THAT NAMED "KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ" AND "MİHRİ MÜŞFİK HANIM'IN İZİNDE"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK189
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma İmamoğlu  
MİTOLOJİK BİR ÖGE OLAN IŞIĞIN NECÂTÎ BEY DİVANI’NA YANSIMASI Ss, 206-224
LIGHT WHICH IS AN ELEMENT OF MYTHOLOGY IS REFLECTION TO DIVAN OF NECÂTÎ BEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Mehmet Onur Hasdedeoğlu  
TANZİMAT DÖNEMİ YAZARLARININ ROMAN KAHRAMANLARINDA OKUMA KÜLTÜRÜ Ss, 225-244
READING CULTURE OF THE NOVEL HEROES OF TANZIMAT ERA AUTHORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK176
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Artukoğlu  
CİNÂNÎ DİVÂNI’NDAN MİMARİ İZLENİMLER Ss, 245-260
ARHİTECTURE İMPRESSİONS FROM THE CİNÂNÎ’S DİVÂN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK173
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Onur Balci  
DİVANÜ LÜGÂTİ’T-TÜRK’TE KIPÇAKÇA OLARAK KAYDEDİLEN DİL MALZEMESİNİN BUGÜNKÜ KIPÇAK LEHÇELERİNDEKİ DURUMU Ss, 261-278
THE SITUATION OF LANGUAGE MATERIALS RECORDED AS KIPCHAK IN DIVANU LUGÂTI’T-TURK IN MODERN KIPCHAK DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK185
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan Enser  
KISA BİR HİKÂYENİN UZUN HİKÂYESİ MUSTAFA KUTLU’NUN “KÖTÜ BÜLBÜL” HİKÂYESİNİN METİNLERARASILIK YÖNTEMİNE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 279-293
THE LONG STORY OF A SHORT ONE: THE ANALYSATION OF MUSTAFA KUTLU'S "BAD NIGHTINGALE" STORY BASED ON THE INTERTEXTUALITY METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK182
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin Yılmaz Atagül , Özlem Yahşi Cevher  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE HÂL EKİ SORUNSALI (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Ss, 249-332
TEACHING OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE AND ITS PROBLEMATICS ON POSITIONAL SUFFIX (SAKARYA UNIVERSITY EXAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK172
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra Yazbahar  
VASFİ MAHİR KOCATÜRK’ÜN EDEBİYAT TARİHİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE TÜRK EDEBİYATI TARİHÇİLİĞİNDEKİ YERİ Ss, 333-349
VASFI MAHIR KOCATURK’S OPINIONS IN INTEREST LITERATURE AND HIS PLACE IN HISTORY OF TURKISH LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK171
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Gülten Küçükbasmacı  
SAFAHAT’TA HAYATIN FARKLI HÂLLERİ YA DA SÖZLÜ KÜLTÜR ORTAMLARI Ss, 350-369
DIFFERENT SITUATIONS OF LIFE OR ORAL CULTURE ENVIRONMENT IN SAFAHAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK190
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri