• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

33 SayıEditör
Prof. Dr. Ozan YILMAZ, Doç. Dr. Serdar UĞURLU, Doç. Dr. Kaan YILMAZ, Doç. Dr. M. Onur HASDEDEOĞLU

Editör Yardımcısı


Bolu-Türkiye  30.06.2023

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. Ferdi KOÇ , Ayşegül Baltürk Başar  
İbn Sînâ’nın Kitâbü’ş-Şifâ’sındaki “Cevâmiu İlmi’l-Mûsîkâ” Bölümü ile Salih Zeki Bey’in Hikmet-İ Tabîiyye-İ Umûmiyyeden Mebhâs-ı Savt’ındaki “Mûsikî Sesleri” Bölümünün Mûsikî Nazariyatı Açısından Mukayeseli İncelenmesi Ss, 1-11
A Comparative Review of “Cevâmiu İlmi’l-Mûsîkâ” (Complete Works on Music Theory) part of Avicenna’s Kitâbü’ş-Şifâ (The Book of Healing) and “Mûsiki Sesleri” (Sounds of Music) part of Salih Zeki Bey’s Hikmet-i Tabîiyye-i Umûmiyyeden Mebhâs-ı Savt (Matter of Sound in Knowledge of General Nature) Based
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. İsa Akpınar  
ÂZERÎ İBRAHİM ÇELEBİ’NİN KASİDELERİ Ss, 12-54
QASİDAS OF ÂZERÎ İBRAHİM ÇELEBİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1304
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Necmiye Özbek Arslan  
HERMENEUTİK FELSEFE EKSENİNDE DERVİŞ ŞEMSÎ’NİN DEH MURG MESNEVİSİNİ YORUMLAMA DENEMESİ Ss, 55-71
DERVİSH ŞEMSÎ'S ATTEMPT TO INTERPRET THE DEH MURG MASNEVIS ON THE AXIS OF HERMENEUTIC PHILOSOPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1328
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Türkmen  
ÂŞIK SÜMMÂNÎ’NDE GURBET VE SEYAHAT OLGULARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 72-91
AN EVALUATION ON THE THEMES OF HOMESICKNESS AND TRAVEL İN ÂŞIK SÜMMÂNÎ'S POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1307
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öğr. Gör. Atalay Durmaz  
CEVDET ÇAĞLA’NIN HİCAZ HÜMÂYÛN TAKSİMİ ARŞE KULLANIM ANALİZİ Ss, 92-107
CEVDET ÇAĞLA'S HİCAZ TAKSİM BOW USAGE ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1318
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Recai Bazancir  
ORTA ASYA'DAN ANADOLU’YA GÖÇ SONRASINDA TÜRKLERİN YAŞADIĞI KÜLTÜR DEĞİŞİMLERİ VE BU DEĞİŞİMLERİN FOLKLOR METİNLERİNE YANSIMASI Ss, 108-122
CULTURAL CHANGES OF TURKS AFTER MIGRATION FROM CENTRAL ASIA TO ANATOLIA AND THE REFLECTION OF THESE CHANGES IN THE FOLKLORE TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1315
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Şahin BÜTÜNER  
DUA VE İSTEKLERİN TANRI NAZARINDA KABUL EDİLMESİNDE KUTSAL VARLIKLARIN ROLÜ Ss, 123-135
THE ROLE OF SACRED THINGS IN ACCEPTANCE OF PRAYER AND WISHES IN BY GOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1301
Özet | Abstract | Tam Metin |

Afaf Azizi , Doç. Dr. M. Onur Hasdedeoğlu, Ahmed Noureddine Belarbi  
UNLEASHING THE POWER OF COGNITIVE BLENDING: ENHANCING METAPHOR TRANSLATION THROUGH INVESTIGATIVE ANALYSIS Ss, 136-150
BİLİŞSEL HARMANLAMANIN GÜCÜNÜ ORTAYA ÇIKARMAK: ARAŞTIRMACI ANALİZ YOLUYLA METAFOR ÇEVİRİMİNİ GELİŞTİRMEK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aydın , Ebru ÖVEÇ  
RABGÛZÎ’NİN KISÂSÜ’L-ENBİYÂSINDA STANDART KELİME TABAKALARI Ss, 151-193
STANDARD WORD LAYERS IN RABGÛZÎ'S KISASU'L-ENBIYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1316
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Veysel Lidar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TEORİNİN CİNİ EDEBİYAT VE SAĞDUYU Ss, 194-203

Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1319
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus AKTEPE  
KELKİT YÖRESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AĞIZ ÖZELLİKLERİNİN YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ Ss, 204-220
THE EFFECT OF DİALECT FEATURES ON WRITING SKILLS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN KELKIT REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1311
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba Betül Acar  
HİKÂYET-İ DÎNİYYE VE ESERDEKİ MİTOLOJİK TASVİR ÜZERİNE Ss, 221-233
HİKÂYET-İ DÎNİYYE AND ON THE MYTHOLOGICAL DEPICTION IN THE WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1306
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda Aydın  
ERKİLETLİ ÂŞIK HASAN’IN ÂŞIKLIK GELENEĞİ İÇİNDEKİ YERİ ÜZERİNE BAZI TESPİTLER Ss, 234-244
SOME FINDINGS ON ERKİLETLİ ÂŞIK HASAN'S PLACE IN THE TRADITION OF MINSTRELSY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1317
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema Bal  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA TOPRAKLA İLGİLİ DUA SÖZLERİ: TEMATİK İÇERİK ANALİZİ Ss, 245-264
BLESSING WORDS RELATED TO SOIL IN TURKEY TURKISH DIALECTS: THEMATIC CONTENT ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1327
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri