• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

17 SayıEditör
Prof. Dr. Ozan Yılmaz, Dr. Kaan Yılmaz

Editör Yardımcısı


Bolu-Türkiye  24.06.2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenDr. Öğr. Üyesi Merve Özenç Kasımoğlu , Füsun Bilir Ataseven  
J.R.R. TOLKİEN’İN ORTA DÜNYA MİTOLOJİSİ: BİR METİNLERARASILIK ÇALIŞMASI Ss, 1-8
MIDDLE-EARTH MYTHOLOGY OF J.R.R. TOLKIEN: AN INTERTEXTUAL STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK720
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Ali Cin , Vasfi Babacan  
KARIŞIK TARİHÎ LEHÇELİ ESERLERDEN KİTÂB-I GÜZÎDE ÜZERİNE OKUMA TEKLİFLERİ Ss, 9-33
READING OFFERINGS FOR KITAB-I GUZIDE AMONG MIXED HISTORICAL DIALECT WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK749
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Metin Türktaş  
TÜRKLERDE AD VERME İLE İLGİLİ BAZI TESPİTLER Ss, 34-44
SOME FINDINGS ABOUT TURKISH NAMING TRADITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK652
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Hüseyin Kürşat Türkan , Gizem Bor  
ÂŞIK YAKUP TEMELİ’NİN SÜLEYMAN İLE ŞAHPERİ HİKÂYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 45-104
A RESEARCH ON YAKUP TEMELI’S STORY OF SULEYMAN AND SAHPERI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK740
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Salih Gülerer , Ahmet Asar, Mustafa Tenekeci  
“ZAMAN YELİ” ROMANININ KARNAVALEKS ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 105-126
INVESTIGATION OF ES ZAMAN YELI AN ROMA BY KARNAVALEKS CHARACTERISTICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK675
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Mehmet Gedizli  
TÜRKÇE VE MAKEDONCADA KULLANILAN ORTAK KELİMELERİN YAPI VE ANLAM ÖZELLİKLERİ Ss, 127-143
STRUCTURE AND MEANING OF TURKISH AND MACEDONIAN COMMON WORDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK732
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Yavuz Öz  
IŞIK VE ATEŞ KAVRAM ALANLARINA AİT SÖZCÜKLERİN MECAZ ANLAM ÖZELLİKLERİ Ss, 144-163
METAPHORICAL MEANINGS OF THE WORDS OF LIGHT AND FIRE CONCEPTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK755
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Sertan Alibekiroğlu  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE İKİLİ BİÇİM BİRİMLER Ss, 164-176
BINARY FORMAT UNITS in TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK754
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Sadije Rexhepi , Milote Sadiku  
METİN İÇİNDEKİ BELİRGİN VE KAPALI İLİŞKİLER - ALMAN VE ARNAVUT DİLLERİ ARASINDA BİR KIYASLAMA Ss, 177-195
THE IMPLICIT AND EXPLICIT RELATIONS IN THE TEXT – A COMPARISON BETWEEN GERMAN AND ALBANIAN LANGUAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK736
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Yüsküp  
ANLATMAYA NASIL BAŞLADILAR? "SÖZLÜ ANLATI İCRASINA ŞAHİT OLMAK" Ss, 196-216
HOW THEY STARTED TO TELL? " TO WITNESS VERBAL NARRATIVE PERFORMANCE"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK763
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Betül Aydoğan  
SADRİ MAKSUDİ ARSAL’IN TÜRK DİLİNE KATKILARI Ss, 217-234
SADRİ MAKSUDI ARSAL’S CONTRIBUTION TO TURKISH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK685
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Güzel Zeynep TUNÇOK  
TAHSİN YÜCEL’İN BIYIK SÖYLENCESİ ADLI ROMANININ ALIMLAMA ESTETİĞİ VE FEMİNİST ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Ss, 235-248
REVIEW OF TAHSIN YUCEL’S “BIYIK SOYLENCESİ (MUSTACHE MYTH)” NOVEL IN CONTEXT OF RECEPTION AESTHETICS AND FEMINIST CRITICISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK681
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan İsi  
MANİHEİST-BUDİST VE İSLAMİ TÜRKÇE METİNLERDE kertkün-~kertgün-~kirtgün- FİİLİ VE TÜREVLERİ ÜZERİNE Ss, 249-266
IN MANICHAEAN-BUDDHIST AND ISLAMIC TURKIC TEXTS kertkün-~kertgün-~kirtgün- VERB AND ITS DERIVATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK742
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep İrem Deger  
DEDE KORKUT HİKAYELERİNDE ERKEK OLMANIN EŞİĞİNDE AV Ss, 267-279
HUNT ON THE VERGE OF BEING A MAN IN THE DEDE KORKUT STORİES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK776
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rabbaa Rababa  
ÂSIMZÂDE HÂMİD VE TERCEME-İ MEZÂMÎNÜ'L-EMSÂL ADLI ESERİ Ss, 280-294
ASİMZADE HAMİD AND HIS WORK TERCEME-İ MEZAMINU'L-EMSAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK747
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Gülşah Ekizoğlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA, “KELİME DAĞARCIĞIMIZDAN ETİMOLOJİ ARAŞTIRMALARI”, Yayın Nu: 1486, Akçağ Yayınları, Ankara 2018, 388 s., ISBN 978-605-342-405-5 Ss, 295-301

Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK765
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Serdar UĞURLU. Menâkıbnâme-i Mustafâ Safî-i Âmedî / Derviş İbrâhim Hilmi Bey, İstanbul, Kriter Yayınevi, 2017, ISBN: 978-605-9336-61-1, 308 sayfa. Ss, 302-305

Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK721
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri