• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

25 SayıEditör
Prof. Dr. Ozan YILMAZ, Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA, Doç. Dr. M. Onur HASDEDEOĞLU, Dr. Kaan YILMAZ

Editör Yardımcısı


Bolu-Türkiye  30.06.2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. Metin Özarslan , MA. Ergün Veren  
HALKBİLİMİ DERLEME YÖNTEMLERİNDE ADI ANILMAYAN BİR DERLEME BİÇİMİ İÇİN TEKLİFLER Ss, 1-10
PROPOSALS FOR AN UNNAMED COMPILATION STYLE IN FOLKLORE COMPILATION METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1106
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Nedim Bakırcı  
YENİ BİR ŞİİR ŞEKLİNİN BABASI OSMAN ÖZTUNÇ VE ZEMAHŞER Ss, 11-23
OSMAN ÖZTUNÇ AND ZEMAHŞER, THE FATHER OF A NEW FORM OF POET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1116
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. İlyas Üstünyer , Elfiye Seyfullina  
A. BEHRAMOĞLU’NUN A. S. PUŞKİN’DEN YAPTIĞI ŞİİR ÇEVİRİLERİNDEKİ ZAMANSAL FARKLILIKLAR: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER Ss, 34-51
TEMPORAL DIFFERENCES IN A. S. PUSHKIN'S POEMS TRANSLATED BY A. BEHRAMOĞLU INTO TURKISH: CHALLENGES AND SOLUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1109
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Orhan Söylemez , Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk Ateş  
ABİŞ KEKİLBAYULI’NIN KÜY HİKÂYESİ VE İLK MANKURTLAR Ss, 52-66
ABİŞ KEKİLBAYULI'S KÜY/MELODY STORY AND FIRST MANKURTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1111
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Ramilya YARULLİNA YILDIRIM  
İR KANATI AT BULIR – ERİN KANADI AT OLUR (MODERN KAZAN TATAR NESRİNDE AT MOTİFİ) Ss, 67-78
A MAN'S WINGS ARE HIS HORSE - A MAN'S HORSE IS HIS WINGS (HORSE THEMES IN KAZAN TATARS' MODERN PROSE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1107
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Cihan Çakmak  
FATİH KERİMİ’NİN HIYAL Mi? HAKiYKAT Mİ? ADLI ESERİNDEKİ SOSYAL TEMALAR Ss, 79-90
SOCIAL THEMES IN FATIH KERIMI’S WORK HIYAL Mi? HAKİYKAT Mİ?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1101
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Mehmet Gedizli  
TÜRKÇENİN NOKTALAMA İŞARETLERİ VE YAZIM KURALLARININ TASNİFİ Ss, 91-106
THE CLASSIFICATION OF TURKISH LANGUAGE’S PUNCTUATION MARKS AND SPELLING RULES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1103
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Parvana Bayram  
EZİZE CEFERZADE’NİN HİKÂYELERİNİN KONUSU Ss, 107-129
THE SUBJECT OF AZIZE JAFARZADE'S STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1119
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Armağan Zöhre  
MAHLAS BEYİTLERİNDEN HAREKETLE AZMÎZÂDE HÂLETÎ’NİN KENDİ ŞİİRİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ Ss, 130-145
AZMÎZÂDE HÂLETÎ’S OPINIONS ABOUT HIS OWN POETRY WITH REFERENCE TO PSEUDONYM COUPLETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1073
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Hatice Kübra UYGUR  
GELENEKSEL VE MODERN HEKİMLİK BAĞLAMINDA GÜNEY KORE HALLYU AKIMI: “LİVE UP TO YOUR NAME” K-DRAMA DİZİSİ Ss, 146-162
SOUTH KOREAN HALLYU WAVE İN TRADİTİONAL AND MODERN MEDİCİNE: “LİVE UP TO YOUR NAME” K-DRAMA SERİES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1100
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Metin Türktaş  
DENİZLİ YÖRESİNDE HIZIR VE HIDIRELLEZ İLE İLGİLİ İNANIŞ VE UYGULAMALAR Ss, 163-173
BELIEFS AND PRACTICES ABOUT HIZIR AND HIDIRELLEZ IN DENIZLI REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1105
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Perizat Yertayeva  
KAZAK SÖZLÜ GELENEĞİNDE YER ALAN MANZUM ŞEŞENDİK SÖZLERİN ŞEKİL ÖZELLİKLERİ Ss, 174-183
FORM FEATURES OF VERSE ORATORICAL SPEECH IN KAZAKH ORAL TRADITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1114
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem KALEGERİ  
MODERN TÜRKÇENİN KÖKEN BİLGİSİ SÖZLÜKLERİ ÜZERİNE Ss, 184-204
ON THE ETIMOLOGICAL DICTIONARIES OF MODERN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1096
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Yasin KARADENİZ  
YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE EDİLGENLİK KATEGORİSİ Ss, 205-219
PASSIVITY CATEGORY IN THE NEW UYGHUR TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1108
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Ahmet DİNÇ  
ŞECERE-Yİ HAREZMŞÂHÎ’DE KÜÇÜREK YER ADLARI (MİKROTOPONİMLER) Ss, 220-229
SMALLİSH TOPONOMY (MİKROTOPONOMİ) IN ŞECERE-Yİ HAREZMŞÂHÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Gülser Ersoy  
MEMLÛK SAHASINDA YAZILMIŞ BİLİNMEYEN BİR KISASÜ’L-ENBİYA Ss, 230-251
AN UNKNOWN QASAS AL-ANBİYA WRITTEN IN MAMLUK ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1112
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Dr. Semra Yaman  
MEHMET ÂKİF ERSOY’UN TEMSİLCİ MİSYONU VE BERLİN İZLENİMLERİ Ss, 252-274
MEHMET AKIF ERSOY'S REPRESENTATIVE MISSION AND BERLIN IMPRESSIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1121
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Mustafa Bakır  
KÖK-TÜRKÇEDE HAL EKLERİNDE GÖRÜLEN BAZI NÖBETLEŞMELER Ss, 275-282
SOME ALTERNATIONS SEEN IN KOK-TURKIC CASE SUFFIXES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1093
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağla YARAR  
UYGUR HALK HİKÂYELERİNDE TESPİT EDİLEN İNANÇ UNSURLARI VE BU UNSURLARIN ESKİ TÜRK İNANÇ SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 283-304
ELEMENTS OF FAITH IDENTIFIED IN UYGHUR FOLK TALES AND EVALUATION OF THESE ELEMENTS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE ANCIENT TURKISH BELIEF SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1086
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri