• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

23 SayıEditör
Prof. Dr. Ozan YILMAZ, Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA, Doç. Dr. M. Onur HASDEDEOĞLU, Dr. Kaan YILMAZ

Editör Yardımcısı


Bolu-Türkiye  30.12.2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. Metin Özarslan , Dr. Hicran KARATAŞ  
ALTAY TÜRK DESTANLARINDA ŞEYTAN Ss, 1-14
SATAN IN THE EPICS OF ALTAI TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1058
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. İbrahim Şahin  
TANPINAR BİYOGRAFİSİNE VE POETİKASINA KATKI Ss, 15-50
CONTRIBUTION TO TANPINAR BIOGRAPHY AND POETHICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1041
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Ercan Alkaya , Sibel ÇELİK  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ KIRIM TATAR TÜRKÇESİ VE ÖZBEK TÜRKÇESİ ARASINDAKİ YALANCI EŞ DEĞERLER Ss, 51-87
FALSE FRIENDS BETWEEN TURKEY TURKISH, CRIMEAN TATAR TURKISH AND UZBEK TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1028
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Mehmet Alptekin  
TAŞELİ PLATOSU MASALLARINDA KONAR-GÖÇER KÜLTÜR HAYATINDAN İZLER Ss, 88-106
TRACES FROM NOMADİC CULTURAL LIFE IN TASELİ PLATO TALES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1010
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Ömer Aksoy  
TÜRK KÜLTÜR EKOLOJİSİ VE BOŞNAK EDEBİYATININ TÜRK EDEBİYATI İLE OLAN MÜNASEBETLERİ MESELESİ Ss, 107-115
THE ISSUE OF TURKISH CULTURAL ECOLOGY AND THE RELATIONS OF BOSNAK LITERATURE WITH TURKISH LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1025
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Topçu  
TÜRKÇE DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARINDAKİ BİRLEŞİK YAPI SORUNUNUN “EK” TARAFI Ss, 116-127
THE "SUFFIX" SIDE OF THE COMBINED STRUCTURE PROBLEM IN TURKISH GRAMMAR STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1037
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Tolga Öntürk , Doç. Dr. Murat ÖZTÜRK  
MİR HÜSEYİN NİŞÂBÛRÎ’NİN MUAMMÂ RİSÂLESİ’NE YAZILAN TÜRKÇE ŞERHLER: İKİ BİLİNMEYEN ŞERH Ss, 128-146
TURKISH COMMENTS WRITTEN ON THE MUAMMÂ RISÂLE OF MİR HÜSEYİN NİŞÂBÛRÎ: TWO UNKNOWN COMMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1021
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Şaban Doğan  
MOĞOLİSTAN’IN ÖVÖR KHAVTSAL VADİSİ’NDEKİ IV NUMARALI UYGUR KURGANI HAKKINDA NOTLAR Ss, 147-172
NOTES ON THE UYGHUR CAIRN IN MONGOLIA'S OVOR KHAVTSAL VALLEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1056
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Dilek HERKMEN  
AKAR, AKARSU, AKIN, AKINCI ve AKINTI KELİMELERİ ÜZERİNE Ss, 173-182
On the Words of Akın, Akıncı, Akıntı, Akar ve Akarsu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1043
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Şahin Şimşek , Dr. Öğr. Üyesi Funda Bulut  
BİR YARATICI YAZMA ETKİNLİĞİ OLARAK KÜÇÜREK ÖYKÜ İLE DEĞERLER EĞİTİMİ Ss, 183-193
VALUES EDUCATION WITH A SHORT STORY AS A CREATIVE WRITING ACTIVITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1038
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Azem Sevindik  
HOMER MESELESİ: İCRACI, AKTARICI VEYA SADECE BİR İMGE OLARAK DESTANLARIN SÖYLETİCİLERİ Ss, 194-224
HOMER ISSUE: PERFORMERS, TRANSFERERS OR TALLERS OF THE EPICS ONLY AS AN IMAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1048
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Mustafa Said ARSLAN  
VATAN İLE İLGİLİ ÖZBEK ATASÖZLERİ Ss, 225-235
UZBEK PROVERBS ABOUT THE HOMELAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1019
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Kudret Safa GÜMÜŞ  
NESÎMÎ VE ŞEYHÎ’NİN “YOK” REDİFLİ GAZELLERİNE MUKAYESELİ BİR BAKIŞ Ss, 236-252
A COMPARATIVE OVERVIEW ON THE “YOK” GHAZALS WRITTEN WITH REPEATED VOICE OF NESİMİ AND ŞEYHİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1052
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Zafer Topak  
POETİK BİR TERİM OLARAK KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE DÜŞÜNCE Ss, 253-270
THOUGHT IN CLASSICAL TURKISH POETRY AS A POETIC TERM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1044
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Fidan Uğur Çerikan  
KELOĞLAN ÇİZGİ FİLM ÖRNEKLEMİYLEKÜLTÜR POLİTİKASI VE EĞİTİM YÖNÜNDEN ÇİZGİ FİLMLER Ss, 271-280
CARTOONS IN TERMS OF CULTURE POLICY AND EDUCATION WITH THE SAMPLE OF KELOGLAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1018
Özet | Abstract | Tam Metin |

Robabeh TAGHIZADEHZONUZ  
AZERBAYCAN TÜRKÇESI VE FARSÇANIN EYLEM YAPISINDAKI BAĞDEĞER DIZGESININ BAĞIMSAL DILBILGISI KURAMINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 281-293
A CONTRASTIVE ANALYSIS OF VERB CONSTRUCTIONS CONSIDERING VALENCY IN FARSI AND AZERBAIJANI TURKISH LANGUAGES ON THE BASIS OF DEPENDENCY GRAMMAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1033
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öğr. Gör. İbrahim Kaplankıran , Erdem KUMSAR  
ET- YARDIMCI FİİLİYLE OLUŞTURULAN BİRLEŞİK FİİLLERİN TÜRKÇE DİL ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ SIKLIĞI ÜZERİNE (YEDİ İKLİM TÜRKÇE VE YENİ HİTİT TÜRKÇE TEMEL DÜZEY A1-A2) Ss, 294-313
ON THE FREQUENCY OF COMPOUND VERBS CREATED WITH ET- AUXILIARY VERB IN TURKISH LANGUAGE TEACHING COURSE BOOKS (YEDI IKLIM TURKCE AND YENI HITIT TURKCE BASIC LEVEL A1-A2)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1011
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Özlem DÜZLÜ  
TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ’NİN EDEBİYAT TERİM VE KAVRAMLARINA DAİR ÜÇ ESERİNDE KLASİK TÜRK EDEBİYATI HAKKINDA BAZI MÜLAHAZALAR Ss, 314-345
SOME CONSIDERATIONS ABOUT CLASSICAL TURKISH LITERATURE IN THREE WORKS ON LITERATURE TERMS AND CONCEPTS OF TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1012
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Tuğçe TAKOĞLU  
TÜRKÇEDE ±DAn ŞEKLİ Ss, 346-362
±DAn FORM IN TURKISH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1002
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Deniz Köktan  
ANTAKYA HAMAM KÜLTÜRÜ Ss, 363-372
ANTAKYA TURKISH HAMAM CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1057
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Özdarendeli  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: GRAMMATIKI TURETSKAYA, PERSIDSKAYA, KIRGIZSKAYA I UZBEKSKAYA VE BU ESERDE TÜRKÇEYLE İLGİLİ VERİLEN BİLGİLER Ss, 373-380
GRAMMATIKI TURETSKAYA, PERSIDSKAYA, KIRGIZSKAYA I UZBEKSKAYA AND THE INFORMATION GIVEN ABOUT TURKISH IN THIS WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1017
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Özlem Güzel  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Doç. Dr. Emine Atmaca, ŞEHZÂDE KORKUD DÎVÂNI (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım), Konya 2020, 212 s. ISBN 978-605-7600-79-0 Ss, 381-384
BOOK LAUNCH OF ŞEHZADE KORKUT DIVANI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1047
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Bahar GÖKPINAR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Prof.Dr. Nuran TEZCAN, “SEYYAHIN KİTABI/EYLİYÂ ÇELEBİ ÜZERİNE MAKALELER”, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2019, 476 s., ISNB: 9789750845130 Ss, 385-387
Prof.Dr. Nuran TEZCAN, "PILGRIM'S BOOK / ARTICLES ON EVLİYA ÇELEBİ"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1029
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri