• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

13 SayıEditör
Dr. Öğr. Üyesi Serdar UĞURLU, Dr. Öğr. Üyesi Kaan YILMAZ

Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Uluhan ÖZALAN

Türkiye-Bolu  25.06.2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. Ahmet Demir  
ZİYA GÖKALP’İN KÜÇÜK MECMUA’DAKİ ŞİİRLERİNDE MİLLİ MÜCADELE Ss, 1-26
THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE IN ZİYA GÖKALP’S POEMS IN KÜÇÜK MECMUA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK497
Özet | Abstract | Tam Metin |

Menekşe Sakarya , Fatma Koç  
NİĞDE İLİ BOR İLÇESİ SİLİSTRE MUHACİRLERİNİN KADIN DÜĞÜN GİYSİLERİ Ss, 27-47
WOMEN WEDDING CLOTHES of SILISTRE IMMIGRANTS IN BOR TOWN of NIGDE PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK514
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Adem Gürbüz  
İBRAHİM ULVİ YAVUZ’UN “ÇALKANTI” VE “KORKUNUN BEDELİ” ROMANLARINDA 1980 DARBESİ ÖNCESİ TOPLUMSAL OLAYLAR Ss, 48-63
İBRAHİM ULVİ YAVUZ'S SOCIAL EVENTS BEFORE THE 1980 COUP IN THE “ÇALKANTI” AND “KORKUNUN BEDELİ” NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK493
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Osman Özer , Necla Baluken  
ŞIFAÜ’L-FUAD Lİ-HAZRET-İ SULTAN MURAD’DAKİ BİTKİ ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 64-80
A RESEARCH ABOUT PLANTS NAMES IN ŞIFAÜ’L-FUAD LI-HAZRET-I SULTAN MURAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK482
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Yeter Torun Öğretmen  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE KİŞİ ADI OLARAK “GÜL” ve BİRLEŞENLERİ Ss, 81-98
"GÜL" AND HER COMBINATIONS AS PERSONAL NAME IN NEW TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK495
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Erol Eroğlu , Yavuz Köktan  
DADALOĞLU’NUN ŞİİRLERİNDE TOPRAK TEMASI Ss, 99-109
THE THEME OF THE SOIL IN THE DADALOĞLU’S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK489
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Arzu Sema Ertane Baydar  
KIRIM TATAR TÜRKÇESİNDE ber- İLE YAPILAN FİİL DEYİMLERİ Ss, 110-130
PHRASAL VERBS DONE BY ber- IN CRIMEAN TATAR TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Turgut Baydar  
AYNI TÜRDEN BİRDEN FAZLA UNSURLU / ÖGELİ CÜMLELERİN TAHLİLLERİNE YENİ BİR BAKIŞ Ss, 131-145
A NEW OVERVIEW OF THE DETERMINATION OF MORE THAN ONE / SINGLE SCRATCHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Funda Amanvermez  
YENİ HİTİT YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ (B1, B2-C1) OKUMA METİNLERİNİN DEĞERLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ Ss, 146-161
REVIEW OF READING TEXTS IN YENI HITIT TURKISH TEXTBOOKS (B1, B2-C1) FOR FOREIGNERS IN TERMS OF VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK480
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Fidan Uğur Çerikan  
TÜRK ATASÖZLERİNDE “DEMİR”İN ANLAMI VE İŞLEVSELLİĞİ Ss, 162-176
THE MEANING AND FUNCTIONALITY OF IRON IN TURKISH PROVERBS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK479
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ece Özgül  
BEKİR YILDIZ'IN “ALMAN EKMEĞİ” ESERİNDE GÖÇMEN İŞÇİ SORUNLARININ İNCELENMESİ Ss, 177-188
ANALYSING OF MIGRANT WORKER’S PROBLEMS IN THE BEKİR YILDIZ’S WORK “GERMAN BREAD”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK487
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Poyraz  
ANTAKYA’NIN HAÇLILARCA İŞGALİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 189-202
AN EVALUATION ON OCCUPATION OF ANTAKYA BY CRUSADERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK486
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Kadriye Türkan  
XX. YÜZYIL ÂŞIK TARZI ŞİİRDE HALK HİKÂYELERİ: KAĞIZMANLI HIFZI ÖRNEĞİ Ss, 203-212
FOLK STORIES IN THE 20TH CENTURY ASIK STYLE OF POETRY: EXAMPLE OF KAGIZMANLI HIFZI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK499
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Karakuş  
ŞİİRDE ÂTEŞ (ŞEYH GALİB VE ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ’NİN “ÂTEŞ” REDİFLİ GAZELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI TAHLİLİ) Ss, 213-232
FIRE IN POETRY (A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ODES WITH THE SAME REPEATED VOICE OF SHEIK GALIB AND SHEIK MUHAMMED ES’AD ERBILÎ)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK474
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Metanet Emrahova  
TÜRK DİLLERİNDE TEKRARLARIN OLUŞUMU VE GÖREVİ (“KİTABİ-DEDE KORKUT” METNİ ÜZERİNE TAHLİLLER) Ss, 233-240
FORMATION AND DUTIES RATING AGAIN IN TURKISH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK494
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Kaplan , Salih Gülerer  
İHSAN OKTAY ANAR’IN GALÎZ KAHRAMAN ADLI ROMANI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 241-275
An Analysis on the Novel named Galîz Kahraman by İhsan Oktay Anar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK515
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil Soydan  
KLASİK ÖNCESİ VE KLASİK DÖNEM ÇAĞATAY TÜRKÇESİNİN BAZI ESERLERİNDE ZIT ANLAMLI KELİMELERİN KULLANIMI Ss, 276-291
USE OF ANTONYMOUS WORDS IN SOME WORKS OF PRE-CLASSICAL AND CLASSICAL PERIOD CHAGATAI TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK481
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Gaddar  
ÖDEMİŞ’İN EFE VE ZEYBEK TÜRKÜLERİNE FONOLOJİK BAKIŞ Ss, 292-303
PHONOLOGICAL VİEW Of THE EFE AND ZEYBEK FOLK SONGS OF ÖDEMİŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK460
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Salih Gülerer , Nimet Gülerer  
SÖZLÜ KÜLTÜRDEN YAZILI KÜLTÜRE SALTIKNÂME Ss, 304-317
SALTIKNAME, FROM VERBAL CULTURE TO WRITTEN CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lejla Oener  
SÂBİT DÎVÂNI’NDA MİTOLOJİK VE EFSÂNEVÎ KUŞLAR Ss, 318-333
MYTHOLOGICAL AND LEGENDARY BIRDS IN SÂBİT's DÎVÂN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK501
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Burak Gökbulut , Mustafa Yeniasır  
GARİP İLE SENEM ADLI HALK HİKÂYESİNİN UYGUR TÜRK VARYANTI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 334-345
AN EXAMINATION ON THE UIGHUR VERSION OF GARİP AND SENEM FOLK STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK506
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Kaya Kol  
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE KAHVENİN EDEBİ SERÜVENİNE DAİR Ss, 346-355
CLASSICAL TURKISH POETRY ABOUT LITERARY SERUVANE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK519
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aziza Ergeshkyzy , Mualla Yıldız  
KIRGIZLARDA İSLAM DİNİNE İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 356-369
STUDY DEVELOPMENT STUDY RELATED TO ISLAMIC RELIGION IN KYRGYZ PEOPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK518
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Kenan Acar  
“İSTİKLÂL MARŞI”NIN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNDE ANALİTİK BİR İNCELEME DENEMESİ Ss, 370-381
A TRIAL ON ANALYTICAL ANALYSIS OF THE VOCABULARY OF THE “İSTİKLAL MARŞI”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK520
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu Başer  
DİPLOMASİ DİLİ OLARAK TÜRKÇE: KIRIM DİPLOMATİK YARLIKLARI Ss, 382-400
TURKISH AS A DIPLOMATIC LANGUAGE: CRIMEAN DIPLOMATIC YARLIQS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK510
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Hülya Bayrak Akyıldız , Seçil Efe  
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ ROMANLARINDA KADIN İMGESİ, DİL VE CİNSİYETÇİLİK Ss, 401-419
WOMEN’S IMAGE, LANGUAGE AND SEXISM IN THE NOVELS OF EARLY REPUBLICAN PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK516
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk Ay  
AVNİ DİVANI'NDA SALTANAT Ss, 420-431
SALTANATE IN AVNI DIVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK524
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Süleyman Dönmez , Hüseyin Adem Tülüce, Zafer Çaylı  
PLATON’UN ŞÖLEN’İ BAĞLAMINDA EROS KAVRAMI İLE TASAVVUFTAKİ AŞK KAVRAMI Ss, 432-451
THE CONCEPT OF THE EROS AND CONCEPT OF LOVE IN SUFISM IN THE CONTEXT OF THE PLATON'S SYMPOSION DIALOGUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK525
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kudret Savaş  
AHMET MİTHAT’IN KALEMİNDEN AMERİKALI BİR MÜHTEDİ: A.R. WEBB VE İSTİBŞAR Ss, 452-470
AHMET MİTHAT’S NARRATION OF A CONVERT FROM USA: A.R. WEBB AND İSTİBŞAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK528
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Elif Kaya  
LEVENT METE’NİN “AŞK ROMANLARI YAZAN ADAM” ADLI ROMANINDA POSTMODERNİZM Ss, 471-484
POSTNODERNISM IN LEVENT METE’S NOVEL NAMED “AŞK ROMANLARI YAZAN ADAM”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK526
Özet | Abstract | Tam Metin |

Juha Janhunen Çeviren: Uluhan Özalan  
TÜRK DİLİNDE -s ÇOKLUK EKİ Ss, 485-495
The Turkic Plural in -s
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK496
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah Soylar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MUHAMMED B. ALİ. B. MUHAMMED ŞEBÂNKÂREÎ’NİN “MECMAU’L-ENSÂB Fİ’T-TEVÂRÎH” ADLI ESERİ Ss, 496-501
MUHAMMED B. ALİ. B. MUHAMMED ŞEBÂNKÂREÎ's THE NAME OF THE “MECMAU’L-ENSÂB Fİ’T-TEVÂRÎH” BOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK513
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Erdal Aydoğmuş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Metin Akar (2017). "TAYKAZAN", Ahmet Yesevi Üniversitesi, İnceleme Araştırma Dizisi, Yayın No: 44, Ankara, 195 s. , ISBN: 978- 9944- 237- 57-4 Ss, 502-505
Metin Akar (2017). "TAYKAZAN", Ahmet Yesevi Üniversitesi, İnceleme Araştırma Dizisi, Yayın No: 44, Ankara, 195 s. , ISBN: 978- 9944- 237- 57-4
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK521
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Özlem Güzel  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Dr. Öğr. Üyesi Emine ATMACA, "ANTALYA İLİ KORKUTELİ İLÇESİ VE YÖRESİ AĞIZLARI", Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2017, 378 s. ISBN: 978-975-16-3328-6 Ss, 506-510
Dr. Lecturer, Emine ATMACA, "ANTALYA İLİ KORKUTELİ İLÇESİ VE YÖRESİ AĞIZLARI", Turkish Language Institute Publications, Ankara 2017, 378 p. ISBN: 978-975-16-3328-6
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK461
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri