• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

16 SayıEditör
Doç. Dr. Serdar UĞURLU - Dr. Kaan YILMAZ

Editör Yardımcısı


BOLU-TÜRKİYE  25.03.2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. Mustafa Argunşah  
TÜRKÇE SÖZLÜK'TE TANIMLAMA VE TANIKLAMA SORUNLARI Ss, 1-13
THE PROBLEM OF DEFINITION AND EXEMPLIFICATION IN TURKISH DICTIONARIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK644
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Mustafa Arslan  
ÖMER BİN MEZİD’İN MECMÛ’ATÜ’N-NEZÂ’İR ADLI ESERİNİN NAZİRECİLİK GELENEĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 14-41
EVALUATION OF OMER B. MEZID'S MECMUATU’N-NEZAIR IN TERMS OF NAZIRE TRADITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK687
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Ergin Jable , Esat Kelmendi, Cevdet Şanlı  
KÜRESELLEŞME SÜRECİ İÇERİSİNDE KOSOVA’DA ARNAVUTÇA VE ARNAVUTÇA’DA TÜRKÇE KELİMELER Ss, 42-55
ALBANIAN WORDS AND TURKISH WORDS IN ALBANIAN LANGUAGE IN KOSOVO, DURING THE PROCESS OF GLOBALIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Ferhat Karabulut  
CENGİZ DAĞCI’NIN VE CENGİZ AYTMATOV’UN ROMANLARINDA KOLHOZLAR VE KOLHOZ SİSTEMİNİN RUSLAŞTIRMADAKİ ROLÜ Ss, 56-77
KHOLHOZES IN SOME NOVELS OF CENGİZ DAĞCI AND CENGİZ AYTMATOV AND THE ROLE OF THE KHOLHOZ SYSTEM IN THE RUSSIFICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK645
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Ömer Aksoy  
GÜNEY SLAVLARININ KAHRAMANLIK ŞİİRİNDE TÜRKLER VE TÜRK İMGESİ Ss, 78-107
THE TURKS AND THE TURKISH IMAGE IN THE HEROIC POEMS OF THE SOUTHERN SLAVS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK679
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Bülent Hünerli  
GAGAUZ ATASÖZLERİNDE “AT” Ss, 108-116
“HORSE” IN GAGAUZ PROVERBS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK712
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Serdal Kara  
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İYELİK EKİ SORUNU Ss, 117-125
THE PROBLEM OF THİRD PERSON POSSESSİVE SUFFİX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK669
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Demirbağ  
DÎVÂN ŞİİRİNDEN BUGÜNE “ZÂHİD” Ss, 126-134
FROM DIVAN POETRY TO TODAY 'ZAHID'
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Kayrat Belek  
TÜRKİSTAN’DAKİ ORTAÇAĞLARA AİT TÜRK-İSLAM KİTABELERİNDEKİ YESEVİLİK Ss, 135-144
YASAWIYYA ON THE TURKIC-ISLAMIC INSCRIPTIONS BELONGING TO MIDDLE AGES IN TURKESTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK623
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Yudum GÖRMÜŞ  
YUNUS EMRE DİVANI’NDA ZARF-FİİLLER Ss, 145-153
GERUNDIUMS IN THE DIVAN OF YUNUS EMRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK627
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Erol Topal  
KIRGIZ TÜRKÇESİ KUR’AN-I KERİM TERCÜMESİNDE DİNİ TERİMLER Ss, 154-173
KYRGYZ TURKISH RELIGIOUS TERMS IN THE TRANSLATION OF THE QUR'AN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK633
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Demiray  
CEZA HUKUKUNA DAİR BİR MANZUME: MANZUME-İ NAZARRİYAT-I HUKUK-I CEZA Ss, 174-196
A POEM ABOUT CRIMINAL LAW: MANZUME-I NAZARRIYAT-I HUKUK-I CEZA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK642
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Lindita Rugova , Milot Sheremeti (MA)  
İNGİLİZCE VE ARNAVUTÇA DİLİNDE BAĞLAŞIKLIK ARACI OLARAK EŞDİZİMLER Ss, 197-216
COLLOCATIONS AS COHESIVE DEVICES IN ENGLISH AND ALBANIAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK649
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra Senek , Hıfzı Toz  
AYTÜL AKAL’IN MASALLARINDA GÜNÜMÜZ ÇOCUKLARININ YAŞADIĞI TEMEL SORUNLARA YÖNELİK İLETİLER Ss, 217-233
AYTÜL AKAL’S TALES’ MESSAGE ON ESSENTİAL PROBLEMS OF A TODAYS CHİLDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK662
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Ali Osman Abdurrezzak  
KALEVALA DESTANINDAN HAREKETLE YARATILIŞ MİTİNDEN GÜNÜMÜZ HALK İNANIŞINA UZANAN KOZMİK YUMURTA MOTİFİ Ss, 234-248
THE “COSMIC EGG MOTIF” RANGING FROM THE CREATION MYTH TO TODAY’S FOLK BELIEF WITH REFERENCE TO KALEVALA EPIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK671
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Mete Bülent Deger  
EDEBÎ METİNLERİN İNCELENMESİNDE YARDIMCI BİR YÖNTEM OLARAK “BAĞLAMLI DİZİN VE İŞLEVSEL SÖZLÜK”: MEZÂKÎ DİVANI ÖRNEĞİ Ss, 249-275
AS A HELPFUL METHOD FOR EXAMINING LITERATURE TEXTS “CONTEXTUAL INDEX AND FUNCTIONAL DICTIONARY”: EXAMPLE OF MEZÂKÎ’S DIVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK660
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Albulena Blakaj  
ARNAVUT NESRİNDE GOETHE MODELİ Ss, 276-286
GOETHE’S MODEL IN ALBANIAN PROSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK702
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur Arslan  
KEÇECİZADE İZZET MOLLA'NIN BAHÂR-I EFKÂR ADLI DİVANINDA MEVLEVİ MUSİKİSİ Ss, 287-299
KEÇECİZADE İZZET MOLLA'S BAHAR-I EFKAR DIVAN IN THE MEVLEVİ MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK691
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Oğuz YILDIRIM  
MECMÛA-İ EŞÂR ADIYLA İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ ŞEVKET RADO YAZMALARI’NDA KAYITLI 71 NUMARALI ŞİİR MECMUASI Ss, 300-316
THE POETRY JOURNAL WHICH IS REGISTERED IN THE ISTANBUL RESEARCH INSTITUTE SEVKET RADO MANUSCRIPTS NUMBERED 71 CALLED MECMUA-İ EŞAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK677
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cansu Sarı Burnazoğlu  
MAVİ KUŞ ADLI ESERDE MUSTAFA KUTLU’NUN HİKÂYECİLİĞİNE DAİR UNSURLAR Ss, 317-330
THE ELEMENTS ABOUT MUSTAFA KUTLU’S STORY WRITING IN HIS MAVİ KUŞ WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK680
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurten Durgut , Khairullah Ortaq  
AHMEDÎ DİVANINDA ZEKÂT Ss, 331-339
ZAKAT IN AHMEDI DIVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK683
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Bedir  
OLTU’DA MADENLERLE İLGİLİ İNANIŞLAR Ss, 340-349
BELIEFS ABOUT MINE IN OLTU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK643
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elife Ateş  
DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE TOPLUMSAL ÖĞRETİLER Ss, 350-360
SOCIAL TEACHINGS IN DEDE KORKUT STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK672
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüsna Nur Ağyıldız  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİ T445 NUMARADA MECMUATÜL-EŞ’AR ADIYLA KAYITLI BİR ŞİİR MECMUASI Ss, 361-396
ABOUT THE POETRY MECMUA REGISTERED AT NUMBER T445 IN İSTANBUL UNIVERSITY RARE WORKS LIBRARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK690
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sultan Güçtekin  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ÖMER SEYFETTİN’İN HİKAYELERİNDE İSİM TAMLAMASI KURAN EKLER KATEGORİSİ Ss, 397-409
THE CATEGORY OF THE AFFIXES THAT MAKE NOUN PHRASES IN OMER SEYFETTIN’S STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK706
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Topcu  
FUZULİ'NİN RUBAİLERİNDE AŞIK TİPİ Ss, 407-427
THE CHARACTER OF “LOVER” IN THE RUBAI OF FUZULI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK714
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Hüküm  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DR. SELAMİ ALAN’IN TANZİMAT EDEBİYATI’NDA MİLLÎ KİMLİK İNŞASI: KURGU KAHRAMANLARI ÖRNEĞİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 428-431
A BOOK WRİTED BY DR. SELAMİ ALAN: NATİONAL IDENTITY CONSTRUCTION ON NOVEL OF TANZİMAT PERİODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK661
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri