• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

12 SayıEditör
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Şerifoğlu & Dr. Öğr. Üyesi Serdar Uğurlu

Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Uluhan Özalan

BOLU-TÜRKİYE  25.04.2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenProf. Dr. Kerime Üstünova  
YÜZEY YAPIDAKİ ÇIKARIM CÜMLELERİNİN İLETİŞİME KATKISI Ss, 1-10
CONTRIBUTION TO COMMUNICATION OF INFERENCE SENTENCES IN SURFACE STRUCTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK413
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Kelime Erdal , İzem Dağdeviren, Okan Gökhan, Hasan Hüseyin Şen, Esra Şenay  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA KÜLTÜREL ÖGELER (A2 DÜZEYİ) Ss, 11-23
CULTURAL ITEMS IN THE COURSE BOOKS OF TURKISH LANGUAGE TEACHING TO FOREIGNERS (A2 LEVEL)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK412
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Tofiq Abdülhasanlı  
ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN LIRİKASINDA TARİHİ GEÇMİŞİMİZİN YANSISI Ss, 24-37
THE DESCRIPTION OF OUR PAST HISTORI IN THE LYRICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK403
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Aysun Dursun  
İNSAN NEDEN, NASIL, NEYE GÜLER?: KELOĞLAN HİÇ ALIYOR MASALINDA GÜLMECE Ss, 38-48
HOW, WHY, TO WHAT HUMAN LAUGHING? HUMOR IN FOLKTALE OF KELOĞLAN GET NOTHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK438
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Turgut Baydar  
HA, HA HA HA, HA, ?A, HÂ, ?A, HAA, XA ÜNLEMİNİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ İŞLEVLERİ Ss, 49-60
IN TURKEY TURKISH DIALECTS THE HA, HA HA HA, HA, ?A, HÂ, ?A, HAA, XA INTERJECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK431
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Arzu Sema Ertane Baydar , Fahri TAŞ, Turgut BAYDAR  
ERZİNCAN REFAHİYE AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR Ss, 61-66
CONTRIBUTION TO THE COMPILATION DICTIONARY OF THE ERZINCAN REFAHIYE DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK444
Özet | Abstract | Tam Metin |

M.N.Guboglo Çeviren: Bülent Hünerli  
GAGAUZLARIN ETNİK AİDİYETİ Ss, 67-78
Gagauz Ethnic Identity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK414
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Sedat Balyemez  
YAYIN, YAYIM, YAYINLAMAK, YAYIMLAMAK KELİMELERİNİN ANLAMLARI VE KULLANIMLARI Ss, 79-105
MEANINGS AND USAGES OF YAYIN, YAYIM, YAYINLAMAK, YAYIMLAMAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK448
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Süleyman Solmaz  
SİNAN PAŞA’NIN MAÂRİF-NÂMESİ’NDE İDEAL İNSAN Ss, 106-117
THE IDEAL PERSON IN SİNAN PASHA'S MAÂRİF-NÂME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK453
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Mustafa Arslan  
DİL-KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ AÇISINDAN TÜRK-GÜRCÜ İLİŞKİLERİ Ss, 118-129
THE TURKISH-GEORGIAN RELATIONS IN THE CONTEXT OF LANGUAGE-CULTURE INTERACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mikail Dumlu , İsa Çelik  
KÂDİRÎYYE TARÎKATI HÂLİSİYYE ŞUBESİ MÜRŞİDLERİNDEN URFALI DEDE OSMAN AVNÎ BABA (v.1300/1883) Ss, 130-144
SHEIKH DEDE OSMAN AVNÎ BABA (Date of death: 1300/1883) THE MURSHID OF KHALISIYYA BRANCH OF QADIRIYYA ORDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK457
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Savaş Şahin  
KUZEY KAFKASYA (STAVROPOL) TÜRKMENLERİNE AİT BİR KÖROĞLU DESTAN PARÇASININ BELLİ BAŞLI DİL ÖZELLİKLERİ Ss, 145-170
PRİNCİPAL LANGUAGE PROPORTİES OF KÖROGLU EPIC BELONG TO NORTH CAUCASİAN TURKMENS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK458
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Arzu Yıldırım  
AZMİ-ZADE HÂLETÎ DÎVÂNI’NDA DEHR Ss, 171-178
DEHR IN DÎVÂN OF AZMİ-ZADE HÂLETÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK465
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Adem Polat  
MESNEVİ BAĞLAMINDA TANZİMAT DEVRİ ROMAN TÜRÜNDE ERKEK TİPLERİN KÜLTÜREL UYUŞMAZLIĞI Ss, 179-186
THE CULTURAL SEPARATION OF MALE TEENS IN THE CLASSICAL PERIOD LAST MESNEVI EXAMPLES IN TURKISH LITERATURE AND TANZİMAT NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. İnan Gümüş , Pınar Dağ  
TÜRKÇE VE ARNAVUTÇA ARASINDAKİ ORTAK SÖZCÜKLERİN ARNAVUTLARIN TÜRKÇE ÖĞRENİMLERİNE OLAN ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 187-199
AN EVALUATION ON THE EFFECT OF THE COMMON WORDS BETWEEN TURKISH AND ALBANIAN TO THE ALBANIANS’ TURKISH LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK450
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Mutlu Özgen  
BİÇKİ DİKİŞ MALZEMELERİ ETRAFINDA OLUŞAN HALK KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI Ss, 200-226
FOLK CULTURE PRACTICES AROUND TAILORING MATERIALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK451
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Demiralay  
IX. VE XIII. YÜZYILLARI ARASI SİCİLYA ADASINDA İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN İZLERİ Ss, 227-249
TRACES OF ISLAMIC CULTURE AND CIVILIZATION ON THE SICILY BETWEEN THE 9TH AND 13TH CENTURIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK469
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Gizem Ece Gönül  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TOPLUM DÜZLEMİNDE BİR SARKAÇ: TÜRK HALK HUKUKU Ss, 250-253
A PENDULUM ON THE BASE OF SOCIETY: TURKISH FOLK LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK426
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Mehmet Alptekin , Tuba Kaplan  
TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN “TÜRK KÜLTÜRÜ”NE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Ss, 254-262
METAFORIC PERSPECTIVES ON "TURKISH CULTURE" FOR FOREIGN STUDENTS LEARNING TURKISH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK430
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Hüseyin Kürşat Türkan , Bülent Arı  
KARACAOĞLAN’DA GÖÇ Ss, 263-282
MIGRATION IN KARACAOĞLAN’S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK463
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Gökay Durmuş  
ORHAN DURU’NUN İLK İKİ ÖYKÜ KİTABINDA BİREY ve TOPLUM Ss, 283-299
INDIVIDUAL and SOCIETY IN THE FIRST TWO SHORT STORY BY ORHAN DURU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK446
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gültekin Erdal  
BURSA BIÇAĞININ TİPOLOJİSİ Ss, 300-314
Typology Of Bursa Knife
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK411
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Eroğlu  
MUSTAFA KUTLU’NUN “KÖTÜ BÜLBÜL” ÖYKÜSÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 315-331
A EVALUATION ON THE MUSTAFA KUTLU’S STORY OF “KÖTÜ BÜLBÜL”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK442
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sezai Demirtaş  
TÜRK HALK HUKUKUNDA BİR ANT (YEMİN) ŞEKLİ OLARAK DEĞNEKTEN ATLAMA: KONYA (MERAM/YATAĞAN) ÖRNEĞİ Ss, 332-340
JUMPING FROM WOOD STICK AS AN OATH ON THE TURKISH FOLK LAW: KONYA (MERAM/YATAĞAN) INSTANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK416
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz Duman  
ÇORUM TÜRKÜLERİNDE ALEVİ-BEKTAŞİ UNSURLARI Ss, 341-351
ELEMENTS OF ALAWI-BEKTASHI IN ÇORUM TÜRKÜLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK408
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Savaş  
BASAT’IN TEPEGÖZ’Ü ÖLDÜRDÜĞÜ BOYDA RİTÜEL BİR İNSAN KURBANI VAR MIDIR? Ss, 352-363
IS THERE A SACRIFICE OF HUMAN AS A RITUEL ON THE NARRATION IN WHICH BASAT MURDERS TEPEGÖZ?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK428
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Yiğit  
FUZÛLÎ VE AZİZ NESİN’İN “LEYLÂ İLE MECNÛN”LARININ MUKAYESESİ Ss, 364-394
THE COMPARISON OF FUZÛLÎ AND AZİZ NESİN’S “LEYLÂ AND MECNÛN”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK429
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Emel Tek  
KENDİ GÖK KUBBEMİZ’DE İSİM TAMLAMASI KURAN EKLER KATEGORİSİ Ss, 395-408
THE CATEGORY OF SUFFIXES CONSTRUCTED NOUN PHRASE IN KENDİ GÖK KUBBEMİZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK466
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Bahri Kuş  
AN ETYMOLOGICAL DICTIONARY of PRE-THIRTEENTH CENTURY TURKISH’IN TERS DİZİMİ Ss, 409-440
REVERSE INDEX OF AN ETYMOLOGICAL DICTIONARY of PRE-THIRTEENTH CENTURY TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK459
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arş. Gör. Serdar Şimşek  
KIRGIZ BİLMECELERİNDE SOVYET İDEOLOJİSİNİN ETKİLERİ Ss, 441-459
THE EFFECTS OF SOVIET IDEOLOGY IN KIRGIZ RİDDLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK405
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cansu Okan  
“-sA” EKİNİN İŞLEVLERİ ÜZERİNE Ss, 460-466
ON THE FUNCTIONS OF “-sA” SUFFIX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK467
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Atak  
ERZURUMLU DİVAN ŞAİRLERİ Ss, 467-515
DIVAN POETS FROM ERZURUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK445
Özet | Abstract | Tam Metin |

Jetmira Alla  
ARNAVUTÇADAKİ TÜRKÇE KELİMELERDE SES OLAYLARI Ss, 516-524
SOUND EVENTS IN THE TURKISH WORDS OF ALBANIAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK471
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ÇELİK  
CEM‘İYYETÜ’Ş-Şİ‘R ADIYLA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİ’NDE KAYITLI TY 105 NUMARALI ŞİİR MECMUASI Ss, 525-561
THE POETRY JOURNAL WHICH IS REGISTERED IN THE ISTANBUL UNIVERSITY RARE BOOKS LIBRARY NUMBERED TY 105 CALLED CEM‘İYYETÜ’Ş-Şİ‘R
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK472
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Serdar Bulut  
ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE TÜRKÇE BİTKİ ADLANDIRMALARI -1: YİYECEK-İÇECEK OLARAK KULLANILAN BİTKİLER Ss, 562-588
TURKISH PLANT NAMES FOR OLDER UIGHUR TURKISH-1: PLANTS USED AS FOOD-INGREDIENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK464
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri